ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Soğanlı-Yumrulu Bitkileri YTB213 GÜZ-BAHAR 1+1 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye de soğanlı-yumrulu bitkilerini öğrenir,
  2-Bu bitkilerin botanik yapıları (bitkisel özellikleri)?nı bilir,
  3-Soğanlı-yumrulu bitkilerin adaptasyonu (yetiştirilebilmesi) için gerekli olan iklim ve toprak istekleri hakkında bilgi sahibi olur,
  4-Bu bitkilerin ülkemiz açısından önemini öğrenir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 103618
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersle ilgili genel açıklamalar.
  2 Soğanlı-yumrulu bitkilere genel giriş
  3 Soğanlı-yumrulu bitkilere kültüre alınması, sistematiği,
  4 Soğanlı-yumrulu bitkilerin bitkisel özellikleri (botaniği),
  5 Soğanlı-yumrulu bitkilerin toprak ve iklim istekleri, adaptasyonu,
  6 Soğanlı-yumrulu bitkilerin ekim, bakım, gübreleme işlemi,
  7 Soğanlı-yumrulu bitkilerin hasat, hasat olgunluğu,
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye nin soğanlı yumrulu bitkileri
  10 Ara Sınav
  11 Ödev sunumu
  12 Ödev sunumu
  13 Ödev sunumu
  14 Ödev sunumu
  15 Ödev sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ketenoğlu, O. Ekonomik Bitkiler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere soğanlı-yumrulu bitkilerin botanik özelliklerini öğreterek, bulunduğu iklim şartlarına uygun olarak soğanlı-yumrulu bitkilerin ekiminden hasadına kadar geçen tüm olayları teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster