ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tohumluk Bilgisi YTB214 GÜZ-BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tohumluk kavramını ve önemini anlar,
  2-Vejetatif ve Generatif bitki üretim şekillerini algılar,
  3-Tohumların depolanma-işlenme ve paketlenmesinde kullanılan teknolojiyi algılama ve uygulayabilme yeteneğini kazanır,
  4-Kimi tarla bitkilerinde tohumluk üretim kurallarını algılama ve uygulamada değerlendirir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   75
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,5 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerde üreme (generatif-vejetatif)
  2 Tohumluk üretiminde ekolojik esaslar: - İklim
  3 Toprak - Yükselti-Eğim-Yöney - Böcekler
  4 Tohumluk üretiminde agronomik esasları: -Koruma-İzolasyon - Tohum yatağı hazırlama - Tohumluk ve aşılanması
  5 Ekim zamanı ve yöntemleri - Ayıklama - Yabancı bitki kontrolu
  6 Gübreleme - Sulama - Tamamlayıcı tozlama
  7 Hastalık ve zararlı kontrolu - Hasat ve harman
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Endüstri bitkileri(Ayçiçeği, yer fıstığı, pamuk, susam, haşhaş, şeker pancarı, tütün, patates)?nde tohumluk üretim esasları
  11 Sıcak ve serin iklim tahıllarında tohumluk üretiminin esasları - Yemeklik baklagillerde tohumluk üretiminin esasları
  12 Tohumlukların depolanması
  13 Tohumlukların işlenme teknikleri: - Kurutma - İşleme-Ayrılma
  14 Tohumlukların işlenme teknikleri: - Kurutma - İşleme-Ayrılma
  15 Tohum kaplama- Delintasyon- Paketleme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Şebnem Kuşvuran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Eser, B., Saygılı, G., İlker, E. (Editörler). Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.3, İzmir, 2005. Sağsöz, S. Tohumluk Bilimi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 677, Ziraat Fakültesi yayınları No: 302, Erzurum, 1995.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Tohumluğun anlamı ve önemi, vejetatif ve generatif tohumluk farklılığını kavratmak, normal üretimden normal üretiminin agronomik (toprak hazırlığından hasada kadar) işlemler yönünden farklılıklarını algılatmak, kimi önemli tarla bitkilerinde tohumluk üretim kurallarını benimsetmek, tohumluk teknolojisi (kurutma-işleme-paketleme) konularını algılatmak ve gelişmeleri kavratmaktır
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 3
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster