ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Genel Bitki Örtüsü YTB215 GÜZ 1+1 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya üzerinde Türkiye?nin botanik önemini kavrar
  2-Bitki örtüsünün doğal çevreyle ilişkisini öğrenir
  3-Türkiye ormanlarının yapısını ve önemli orman ağaçlarını bilir
  4-Türkiye bozkırları ve önemli bitkilerini öğrenir
  5-Türkiye makileri ve önemli bitkilerini öğrenir
  6-Diğer bitki örtüsü tiplerinin öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10110
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 0144
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   69
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,3 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Vejetasyon kavramı ve anlamı
  2 Bitki örtüsünün oluşum aşamaları ve çevreyle ilişkisi
  3 Vejetasyon inceleme yöntemleri
  4 Türkiye Orman bitki örtüsü ve önemli orman bitkileri
  5 Türkiye Orman bitki örtüsü ve önemli orman bitkileri
  6 Türkiye Bozkır Bitki Örtüsü ve önemli bozkır bitkileri
  7 Türkiye Bozkır Bitki Örtüsü ve önemli bozkır bitkileri
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Türkiye Maki Bitki Örtüsü ve önemli maki bitkileri
  11 Türkiye sulak alan bitki örtüsü
  12 Türkiye tuzcul alan bitki örtüsü
  13 Türkiye kumul bitki örtüsü
  14 Türkiye yüksek dağ çayır ve kayalık bitki örtüsü
  15 Özel habitatlar (Nitrofil, Ruderal, Segetal alan bitki örtüsü)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akman, Y. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara, 1995. Çetik, A.R. Türkiye Vejetasyonu:1 İç Anadolu?nun Vejetasyonu ve Ekolojisi, Selçuk Üniversitesi Yayınları:7, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1985.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Ülkemizde bitki örtüsü tiplerinin tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 4
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 4
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 2
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster