ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yem Bitkileri Yetiştiriciliği YTB217 BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarımsal üretimde yem bitkileri önemini kavrar,
  2-Yem bitkilerinin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütür ve çözüm önerir,
  3-Baklagil yem bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  4-Buğdaygil yem bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
  2 Yembitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması, yembitkileri üretiminde sorunlar ve uygulanan politikalar
  3 Yembitkileri ekolojisi, yembitkileri tarımının genel özellikleri, nadas alanlarında yembitkileri tarımı
  4 Yembitkilerinde hasat, kuru ot üretimi, depolama ve silaj
  5 Yembitkilerinde kalite ve yembitkilerinden kaynaklanan beslenme bozuklukları
  6 Yembitkileri tarımında tohumculuğun önemi, tohumculuk kanunu, üretim alanı ve materyal seçimi
  7 Baklagil ve buğdaygil yembitkilerinin tarımsal özellikleri, taksonomileri, genel yapısal özellikleri,
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Önemli yonca türleri, mavi çiçekli yonca?nın önemi ve bitkisel özellikleri, adaptasyonu ve yetiştiriciliği
  11 Çok yıllık yonca türleri, yıllık yonca türleri ve korunga ve üçgüller? in önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri,yetiştiriciliği
  12 Ayrıkların adaptasyonu ve yetiştiriciliği
  13 Mısır, Sorgum ve Sudan otu ile Diğer Sıcak iklim buğdaygillerinin Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği
  14 Domuz Ayrığı, Kılçıksız Brom Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği
  15 Kelp Kuyruğu, Çayır Tilki Kuyruğu, Yumakların, Yağ şalgamı ve Yemlik Pancar Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alpaslan Kuşvuran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Elçi, Ş. Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, 2005. Gençkan, M. S. Yem Bitkileri Tarımı, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:467, 1983. Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., Baklagil Yem Bitkileri, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, No:7, 1995. Açıkgöz, E. Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:82, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; yem bitkileri ile ilgili genel durumu ve yem bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, yem bitkileri-hayvancılık ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, baklagiller familyasından yem bitkilerini tanımasını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi yem bitkilerinden yararlanılabileceğine karar verme yetisini kazanmasını, seçim kriterlerini belirlemesini ve yem bitkilerinin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster