ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Girişimcilik YTB218 GÜZ-BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Girişimcilik hakkında genel bilgilere sahip olur.
  2-Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.
  3-Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları ve tehditleri karşılaştırır.
  4-Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
  5-Faaliyet gösterdiği işletmede iş planını ayrıntılı bir biçimde hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   63
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,1 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişim ve girişimciliğin tanımı
  2 Girişimciliğin iktisadi düşünce tarihindeki yeri ve önemi
  3 Uluslar arası girişimcilik ölçütleri
  4 Toplumsal değerler ve girişimci Zihniyet
  5 Girişimci kişilik özellikleri ve girişimci kişiliğin kazanılması
  6 Girişimcilik düşüncesinin gelişmesi ve girişimcilik süreci
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Girişimcilikte yaratıcılık
  10 Girişimcilikte yenilik
  11 Girişim finansmanı
  12 Dünyada ve Türkiye?de tarımsal girişimcilik
  13 Türkiye?de tarımsal girişimcilik alanları
  14 Türkiye?de tarımsal girişimcilik olanakları
  15 Türkiye?de tarımsal girişimciliğin sorunları ve geliştirilmesi yolları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1567, AÖF Yayın No: 824
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Tarım sektöründe üretim fonksiyonunun temel faktörlerinden olan girişim ve girişimcilik hakkında bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 1
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 3
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 3
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 1
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 5
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 5
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 3
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 5
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster