ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YTB219 GÜZ-BAHAR 1+1 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki sistematiği ve amacı, binomial isimlendirme, sınıf, takım, familya, cins, tür, alt tür ve çeşit kavramlarını öğrenir.
  2-Dünyadaki bitkileri genel olarak sınıflandırır.
  3-Bitkilerin tanınmasında kullanılan ve bitkinin dış morfolojik özelliklerini oluşturan vejetatif ve generatif organlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Önemli bazı süs bitkileri hakkında genel bilgi edinerek bitkileri birbirinden ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   73
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,43 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerin genel olarak sınıflandırılması, bitkilerde ikili (binomiyal) isimlendirme ve isimlendirmede Latince kullanımı, sınıf, takım familya, cins, tür, alttür, varyete ve çeşit kavramları ve örnekler
  2 Dünyadaki bitkilerin ve süs bitkilerinin sınıflandırılması ve genel özellikleri
  3 Bitkilerin vejetatif ve generatif organları ile ilgili genel özellikler ve bu organların görevleri, farklı cins ve türlerden tanımlayıcı örnekler
  4 Süs bitkilerinde üretim yöntemleri
  5 Dış mekanda kullanılan ağaç ve çalılardan bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  6 Dış mekanda kullanılan ağaç ve çalılardan bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  7 Dış mekan süs bitkilerinden sarılıcı tırmanıcı özellikte bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Dış mekan süs bitkilerinden sarılıcı tırmanıcı özellikte bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  11 İç mekan süs bitkilerinden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri
  12 İç mekan süs bitkilerinden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri
  13 Ülkemizde kesme çiçek olarak yetiştirilen bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  14 Ülkemizde kesme çiçek olarak yetiştirilen bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri
  15 Mevsimlik çiçeklerden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Yaltırık, F., Efe, A., 2000; Dendroloji Ders Kitabı, Gymnospermae-Angiospermae. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No:4265, O.F. Yayın No:465, 382 s., İstanbul. 2. Uzun, G., Yılmaz, M., 1983. Seralarda Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 169, Ders Kitabı: 1 Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 79 s. 3. Uzun, G., Türkiye İç Mekan Bitkileri Tanıtım Kitabı. Floraplus Yayıncılık, İstanbul, 80 s. 4. Yücel, E., 2004. Türkiye?de Yetişen Çiçekler ve Yer Örtücüler. ETAM Matbaası, Eskişehir, 351 S.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Peyzaj çalışmalarında kullanılan süs bitkilerini tanıtmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 4
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster