ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadelesi YTB220 GÜZ 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarla bitkileri zararlılarını tanır
  2-Tarla bitkileri zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Entomoloji tanımı, böcek sistematiği ve önemi
  2 Böcek morfolojisi, böcek ökolojisi
  3 Tarla Bitkileri Zararlıları ile mücadele yöntemleri - Entegre Mücadele, Kültürel mücadele
  4 Tarla Bitkileri Zararlıları ile mücadele yöntemleri - Fiziksel, Mekaniksel Mücadele
  5 Tarla Bitkileri Zararlıları ile mücadele yöntemleri - Biyolojik mücadele ajanları ve mücadele yöntemleri
  6 Tarla Bitkileri Zararlıları ile mücadele yöntemleri - Kimyasal Mücadele
  7 Tahıl Zararlıları, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Endüstri Bitkileri Zararlıları, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  11 Yemeklik Baklagil Zararlıları, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  12 Yem Bitkileri Zararlıları, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  13 Depolanmış Ürün Zararlıları, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  14 Yumuşakçalar, Kemirgenler, kuşlar, tarla çekirgesi, yaban hayatı canlıları ( ayı,domuz,sincap vs.), yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  15 Yararlı Zararlılar, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Dilek AKIN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anonim,2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları , Cilt 2 .260 sayfa Toros,Maden ve Sözeri,1999. Tarımsal savaşım yöntem ve ilaçları ders kitabı.yayın No : 1508 , 417 sayfa Çobanoğlu.S, 2005. Tahıl, Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları, Ders Notları. Ankara Üniv.Zir.Fak. (Power point ders sunumu).
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Ders kapsamında; Böcekler ile ilgili genel özellikler, Böcek morfolojisi ve ökolojisi, Tarla Bitkileri zararlıları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinmek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster