ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bahçe Bitkileri YTB221 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bahçe bitkilerine giren meyve, sebze ve süs bitkilerinin önemli türleri ile bağı tanır
  2-Bahçe bitkilerinin biyolojilerini öğrenir
  3-Genel çoğaltma tekniklerini bilerek, bunları tür bazında uygular
  4-Bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğindeki temel sorunları ortaya koyabilme ve bunları çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0428
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011313
  Diğer 10199
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bahçe bitkileri kapsamına giren meyve, sebze ve süs bitkileri ile bağın tanımı, önemi, sınıflandırılması
  2 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları
  3 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları
  4 Meyve ağaçlarında görülen eşeysel uyuşmazlıklar
  5 Bahçe bitkilerinin iklim istekleri
  6 Bahçe bitkilerinin toprak istekleri
  7 Önemli meyve ve sebze türlerinin ekolojik istekleri açısından irdelenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Önemli meyve ve sebze türlerinin ekolojik istekleri açısından irdelenmesi
  10 Bahçe bitkilerinde generatif çoğaltma yöntemi ve uygulanması
  11 Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamaları
  12 Meyve bahçesi ve bağ tesisi
  13 Sebze bahçesi tesisi
  14 Önemli kesme çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin tanıtımı ve yetiştirilmesi
  15 Bazı dış mekan süs bitkileri hakkında genel bilgiler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Şebnem KUŞVURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ağaoğlu, Y. S. ve ark. Genel Bahçe Bitkileri, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Vakfı Yayınları, No:4, Ankara, 2001. Ülkümen, N. Bağ-Bahçe Ziraatı, Atatürk Üniv. Yay: 275, Erzurum, 1973.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; bahçe bitkileri konusu içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanımasını, bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında bahçe tesisi ve yetiştiriciliğine başlayabilmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster