ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Önemli Yağ Bitkileri YTB223 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yağ bitkilerinin Türkiye ve dünyadaki önemini bilir, yağ bitkileri ile ilgili ülkesel üretim projeleri hazırlayabilir, yağ bitkilerinin üretim teknikleri konusunda çiftçilere bilgiler aktarır, yağ bitkileri üretiminde karşılaşılan problemlere çözümler getirir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)717
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10133
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ayçiçeği, kullanım alanları, orijini,üretim ve ticareti
  2 Ayçiçeğinin taksonomisi, yabani ve kültür türleri
  3 Ayçiçeğinin adaptasyonu ve yetiştirme teknikleri; toprak işleme, gübreleme ve ekim nöbeti
  4 Ayçiçeği yetiştirme teknikleri; ekim, bakım ve hasat işlemleri
  5 Ayçiçeği ıslahı
  6 Soyanın adaptasyonu ve yetiştirme teknikleri
  7 Soya ıslahı
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Ödev sunumu
  11 Ödev sunumu
  12 Ödev sunumu
  13 Ödev sunumu
  14 Ödev sunumu
  15 Ödev sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö., Geçit, H.H. Tarla Bitkileri, A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1008, Ankara, 1987.
  Yardımcı Kitap İlisu, K. Yağ Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1973. İncekara, F. Yağ Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı, Cilt 2, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yay, No: 83, 1965.
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, yağ bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında bilgi ve beceri kazandırmak, Türkiye?de yağ bitkileri tarımının sorunlarını ve çözüm yollarını bilen tekniker yetiştirmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster