ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkisel Boyalar ve Boya Bitkileri YTB225 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Boyacılığın tarihçesini kavrar
  2-Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiğini kavrar
  3-Bitki boyamada kullanılan bitkilerin botanik özelilkleri ve yetiştirilmesini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki boyacılığından sentetik boyacılık tarihine giriş.
  2 Bitki boyama metodları;,Mordanlı boyama metodu, Direkt boyama metodu, Tüp boyama metodu
  3 Bitkilerde bulunan ve boyamada kullanılan renk pigmentleri, Mordan ve mordanlama tanımı, belli başlı mordanlar
  4 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği
  5 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği
  6 Bitki boyamada kullanılan bitkilerin botanik özellikleri ve yetiştirme teknikleri
  7 Bitkisel ilaçlar tarihine giriş
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  11 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  12 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  13 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  14 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  15 Bitki boyamada kullanılan bitkiler ve sistematiği, bitkisel özellikleri, yetiştirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğal bitkisel Boyalarla yün Boyama, İsmail ÖZTÜRK, ürün Yayınevi Tıbbi, aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi; Prof. Dr. Hasan BAYDAR Ders notları Türkiye?de Bitkilerle Tedavi, Turhan Baytop, Nobel Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Geçmişten günümüze gelen halen tarımı yapılan yada unutulmakta olan boyar madde içeren bitkilerin tanıtılması, yetiştirilmesine ilişkin bilgilerin verilmesi ve bu bitkilerde bulunan boyar maddelerin hangi yöntemlerle nasıl uygulanacağının formüllerinin gösterilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 3
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, -
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 3
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster