ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Zirai Mücadele İlaçları YTB226 GÜZ 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılacak ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Zirai mücadele ilaçlarının kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10110
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10144
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünya ve Türkiye` de pestisitlerin durumu.
  2 Pestisitlerin geliştirilmesi ve ruhsatlanması.
  3 Pestisitlerin uygulama yöntemleri ve formülasyonlarına göre sınıflandırılması.
  4 Pestisitlerin ruhsatlandırılması ve saklanması ile ilgili bilgiler.
  5 İnsektisitler.
  6 Organik fosforlular, karbamatlılar, sentetik pyretroidliler ve etki mekanizmaları.
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Akarisitler, fumigantlar ve fumigasyon, kışlık yağlar, rodentisitler.
  10 Herbisitler, etki mekanizmaları ve selektivite kriterleri.
  11 Herbisitlerin sınıflandırılması ve bazı önemli herbisit grupları.
  12 Bitkisel üretimde yabancı otlara karşı herbisitlerin kullanımı.
  13 Fungusitler ve sınıflandırılması.
  14 Bitki hastalıklarına karşı kullanılan fungusitler ve etki mekanizmaları.
  15 Pestisitler ve çevre sağlığı.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Zirai Mücadele Teknik Talimatları (6 cilt), Zirai Mücadele Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü, Ankara,
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusu notları
  Dersin Amacı Zirai mücadele ilaçlarının sınıflandırılması, uygulanması, insektisit, fungusit, herbisit, rodentisit ve akarisitlerin etki şekli ile ilgili bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 1
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 2
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 1
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 1
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 2
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 1
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 2
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 1
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 1
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster