ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği-1 İSG131 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili temel bilgileri tanımlar ve yorumlar.
  2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü öğrenir ve benimser.
  3-Kaza ile iş kazası kavramlarını tanır, tanımlar ve açıklar.
  4-Kaza sebeplendirme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur ve sınıflandırır.
  5-İş kazası sonrasında resmi olarak oluşturulması gerekli belgeleri düzenler.
  6-İş Sağlığı ve Güvenliği istatistikleri ve hesaplamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  7-ÇSGB, İSGGM, İTK vb ulusal İSG kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerini tanımlar.
  8-OSHA, ILO, WHO, NSC gibi uluslararası İSG kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler204416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar. İş sağlığı. İş güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri.
  2 Sağlıklı ve güvenli yaşam. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme. İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri.
  3 İşyerinde risk önleme kültürü. Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri. Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması.
  4 Kaza ve iş kazası kavramları. İş kazalarının nedenleri. İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar. İş kazalarının sınıflandırılması.
  5 Kaza sebeplendirme yaklaşımları. Kaza teorileri. Domino teorisi. Kaza sebep teorisi. Sistem Teorisi. Kombinasyon teorisi. İnsan hatası teorisi. İnsan hatası.
  6 Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi. Kazanın incelenmesi, teftiş, denetim ve soruşturması ile rapor ve istatistik düzenlenmesi.
  7 İş kazaları konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontrolleri. İş kazaları bakımından işyerinde yapılması gereken kontrollerle hazırlanması gereken belgeler.
  8 Ara Sınav
  9 İş güvenliği istatistikleri. Kaza ağırlığı. Kaza sıklığı hesabı. İş kazalarının makro ve mikro maliyeti.
  10 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması. Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler.
  11 Türkiye`de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi.
  12 Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği. Kavram. Gelişme aşamaları. İş ve sağlık ilişkileri. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri. Uygun işe yerleştirme. İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, çalışan, işveren taraflarının yeri ve önemi.
  13 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi. İSGGM, İSGÜM.
  14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. ÇASGEM. SGK. Sağlık Bakanlığı. İşçi ve işveren kuruluşları. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
  15 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve sözleşmeleri. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) ve AB direktifleri.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör.. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerinin öğrenilmesi. İSG ve risk önleme kültürünün anlaşılması. Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yerinin öğrenilmesi. Kaza ve iş kazası kavramlarının yerleştirilmesi. İş kazalarının sınıflandırma ve kaza sebeplendirme yaklaşımları ile kaza teorilerinin anlaşılması. Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimilerinin anlaşılması. İş kazaları konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgelerin bilinmesi. Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişiminin bilinmesi. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği kavramının anlaşılması. İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, çalışan, işveren taraflarının yeri ve öneminin bilinmesi. Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlar ile sözleşmelerin bilinmesi.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar. İş sağlığı. İş güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri. Sağlıklı ve güvenli yaşam. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme. İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri. İşyerinde risk önleme kültürü. Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri. Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması. Kaza ve iş kazası kavramları. İş kazalarının nedenleri. İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar. İş kazalarının sınıflandırılması. Kaza sebeplendirme yaklaşımları. Kaza teorileri. Domino teorisi. Kaza sebep teorisi. Sistem Teorisi. Kombinasyon teorisi. İnsan hatası teorisi. İnsan hatası. Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi. Kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi. İş kazaları konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontrolleri. İş kazaları bakımından işyerinde yapılması gereken kontrollerle hazırlanması gereken belgeler.İş güvenliği istatistikleri. Kaza ağırlığı. Kaza sıklığı hesabı. İş kazalarının makro ve mikro maliyeti. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması. Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler. İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları. Türkiye`de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği. Kavram. Gelişme aşamaları. İş ve sağlık ilişkileri. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri. Uygun işe yerleştirme. İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, çalışan, işveren taraflarının yeri ve önemi. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi. İSGGM, İSGÜM, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu. ÇASGEM, SGK. Sağlık Bakanlığı. İşçi ve işveren kuruluşları. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve sözleşmeleri. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA). AB direktifleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 5
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 3
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster