ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği-3 İSG231 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Makine koruyucuları, kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Vardiyalı ve gece çalışmalarında alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenir ve gereğinde bu tedbirleri alır.
  3-Sağlık ve güvenlik işaretlerini, ulusal ve uluslararası standartlarını yorumar.
  4-Elle kaldırma ve taşıma işleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve iş dizaynını gerçekleştirir.
  5-Risk grupları ile sağlık gözetimi konusunu bilir ve denetimini yapar.
  6-Tarım, orman ve hayvancılıka iş sağlığı ve güvenliği konusu hakkında bilgi sahibi olur ve gerekli önlemleri alır.
  7-Tehlikeli durum ve davranışları tanımlayarak, kaynağında önleme, bertaraf etme, ikame etme gibi prensipleri çalışma hayatında uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler204416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tehlikeli durum ve davranışlar. Kaynağında önleme uygulamaları. Bertaraf etme. İkame etme. Koruma politika ve donanımları.
  2 Makine koruyucuları. Teknik tedbirler. Ortama yönelik koruma uygulamaları. Tecrit.
  3 Organizasyonel düzenlemeler. Kişiye yönelik koruma uygulamaları. Kişisel koruyucu donanımların (KKD) tanımı ve özellikleri. Kişisel koruyucu donanımların çeşitleri.
  4 Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımı. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması gereken işler.
  5 Kişisel koruyucu donanımların kategorizasyonu rehberi. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlar.
  6 Makina emniyeti. Piyasa gözetim ve denetimi (PGD).
  7 Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği riskleri.
  8 Ara Sınav
  9 Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerine göre alınması gereken önlemler.
  10 İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri. İşaret levhaları. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller.
  11 El işaretleri. Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri. Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim.
  12 Elle kaldırma ve taşıma işleri. Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri.
  13 Özel risk grupları. İş sağlığı ve güvenliğinde risk gruplarının önemi.
  14 Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gereklilikleri. Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemleri.
  15 Tarım, ormancılık ve hayvancılıkta İSG.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Biberci

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Tehlikeli durum ve davranışlar ile kaynağında önleme, bertaraf etme, ikame etme kavramlarının öğrenilmesi. Makine ve teçhizatlar, endüstriyel kontrol elemanları, elektrik şebeke ve tesisleri ile koruma politika ve donanımlar ve makine koruyucuların kavranılması. Ortama yönelik koruma uygulamaların anlaşılması. Kişiye yönelik koruma uygulamalar ile KKD`nin özellikleri ve çeşitleri, seçimi, kullanılmasının anlaşılması.Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerine göre alınması gereken önlemlerin öğrenilmesi. İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretlerin kavranması. Elle kaldırma ve taşıma işlerin anlaşılması. Özel risk gruplarının öğrenilmesi. Tarım, ormancılık ve hayvancılıkta İSG konusu ile risk gruplarının öğrenilmesi. Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemlerinin kavranması.
  Dersin İçeriği Tehlikeli durum ve davranışlar. Kaynağında önleme uygulamaları. Bertaraf etme. İkame etme. Makine ve teçhizatlar. Endüstriyel kontrol elemanları. Elektrik şebeke ve tesisleri. Koruma politika ve donanımları. Makine koruyucuları. Teknik tedbirler. Ortama yönelik koruma uygulamaları. Tecrit. Havalandırma. Organizasyonel düzenlemeler. Kişiye yönelik koruma uygulamaları. KKD`nin tanımı ve özellikleri. KKD çeşitleri. KKD seçimi ve kullanımı. KKD kullanılması gereken işler. Kişisel koruyucu donanımların kategorizasyonu rehberi. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlar. Makina emniyeti. Piyasa gözetim ve denetimi (PGD). Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği riskleri. Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerine göre alınması gereken önlemler. İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri. İşaret levhaları. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller. El işaretleri. Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri. Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim. Elle kaldırma ve taşıma işleri. Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri.Özel risk grupları. Tarım, ormancılık ve hayvancılıkta İSG. İş sağlığı ve güvenliğinde risk gruplarının önemi. Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gereklilikleri. Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 5
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 5
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster