ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği-4 İSG232 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Malzemeler, standartları, makine elemanları, bağlantı elemanlarını tanımlar.
  2-Kaynak, ısıl işlem, döküm ve mekanik işlem hatalarında İSG konusunu anlar ve gerekli tedbirleri alır.
  3-İş ekipmanları ile makine ve teçhizatlarda İSG tedbirlerini alır.
  4-Kaldırma, taşıma araçları ile motorlu araçlar ile iş makinelerinde İSG tedbirlerini kavrar ve denetler.
  5-Basınçlı kap ve kazanlar ile kompresörler hakkınadaki İSG konularını kavrar.
  6-Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatların anlar ve gereğinde tedbirleri alır ve denetler.
  7-Havalandırma ve iklimlendirme tedbirlerini alır.
  8-Elektrik işleri ve elektrik tesislerinde alınması gereken İSG tedbirlerini kavrayarak gerekli tedbirleri alır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   113
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,77 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Malzemeler, standartları, makine elemanları, bağlantı elemanları. Malzeme hasarı.Malzeme mukavemeti.
  2 Kaynak, ısıl işlem, döküm ve mekanik işlem hatalarında İSG. Makine tasarımı ve imalatta iş sağlığı ve güvenliği.
  3 İş ekipmanlarında bulunması gereken asgari güvenlik şartları. Makine ve teçhizatlar. Endüstriyel kontrol elemanları. Endüstriyel malzemeler. Algılayıcılar, sensörler ve transdüserler. Kapalı alanlarda çalışmalarda İSG.
  4 Havalandırma ve İklimlendirmede İSG. Ortam havasının özellikleri ve havalandırma prensipleri. Havalandırma ve hava ihtiyacı. Havalandırma çeşitleri. Doğal, lokâl veya genel havalandırma. İşyerlerinde iklimlendirme.
  5 Kaynak işlerinde İSG. Kaynak türleri ve kaynak ekipmanları. Kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı riskler.
  6 Elektrikle çalışmalarda İSG. Elektrik şebeke ve tesislerde güvenlik. Elektrik işlerinde bakım onarım. Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar. Statik elektrik. Yıldırımdan korunma.
  7 Elektrik tesisatının kontrolü. Elektrik iç tesisleri. Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki görev ve sorumlulukları. Elektrik kuvvetli akım tesisleri. Elektrik tesislerinde topraklama ve topraklama tesisatları.
  8 Ara Sınav
  9 Kaldırma araçlarında İSG. Kaldırma, taşıma, istifleme. Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları. Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı. Kaldırma araçlarında periyodik kontroller.
  10 Motorlu Araçlarda İSG. Motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin belgeleri. Forkliftler ve vinçlerle yapılan işler. İş makineleri ile yapılan işlerde İSG. Motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri.
  11 Atölye ve imalatta İSG. El aletleriyle çalışmalarda İSG. Pnömatik, hidrolik, mekanik tesisatlar. Elektrikli aletlerinin kullanımında ortaya çıkabilecek riskler ve dikkat edilecek hususlar.
  12 Bakım ve onarım işlerinde İSG. Makine, elektrik tesislerin bakımı/onarımı. Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler ve dikkat edilecek hususlar. Bakım ve onarım öncesi, sırası ve sonrasında İSG.
  13 Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması. Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri.
  14 Kazanlarda güvenlik . Kompresörlerde güvenlik. Basınçlı tank ve tüplerde İSG. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri.
  15 İmalatçıların sorumlulukları. Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda İSG. İmalatçıların iş ekipmanları konusundaki sorumlulukları. Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Biberci

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Malzeme ve standartları ile makine elemanları, bağlantı elemanları, malzeme hazarı hakkında bilgi sahibi olmak. Kaynak, ısıl işlem, döküm ve mekanik işlem hatalarında İSG konusunun bilinmesi. Malzeme mukavemeti, makine tasarımı ve imalatta iş sağlığı ve güvenliğinin anlaşılması. İş ekipmanlarında bulunması gereken asgari güvenlik şartları ile makine ve teçhizatlar ve endüstriyel kontrol elemanları ve endüstriyel malzemelerin öğrenilmesi. Havalandırma ve İklimlendirmede İSG kurallarının öğrenilmesi. Kaynak türleri ve kaynak ekipmanları ile kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı riskler hakkında bilgi sahibi olmak. Elektrikle çalışmalarda İSG kuralları ile elektrik şebeke ve tesislerde güvenlik ile elektrik işlerinde bakım onarım ve elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamların öğrenilmesi. Kaldırma, taşıma araçları ile motorlu araçlar ile iş makinelerinde İSG ile bakım ve onarımlarında dikkat edilmesi gereken hususların öğrenilmesi. Pnömatik, hidrolik, mekanik tesisatlar ile elektrikli aletlerinin kullanımında ortaya çıkabilecek riskler ve dikkat edilecek hususlar ile bunların bakım ve onarım işlerinde İSG tedbirlerinin öğrenilmesi. Basınçlı kap ve kazanlar ile kompresörlerin çeşitleri ile bunların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirlerinin öğrenilmesi. Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda İSG konularının kavranılması. İmalatçıların iş ekipmanları konusundaki sorumlulukların öğrenilmesi. Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatların kavranılması.
  Dersin İçeriği Malzemeler, standartları, makine elemanları, bağlantı elemanları. Malzeme hasarı. Kaynak, ısıl işlem, döküm ve mekanik işlem hatalarında İSG. Malzeme mukavemeti. Makine tasarımı ve imalatta iş sağlığı ve güvenliği. İş ekipmanlarında bulunması gereken asgari güvenlik şartları. Makine ve teçhizatlar. Endüstriyel kontrol elemanları. Endüstriyel malzemeler. Algılayıcılar, sensörler ve transdüserler. Kapalı alanlarda çalışmalarda İSG. Havalandırma ve İklimlendirmede İSG. Ortam havasının özellikleri ve havalandırma prensipleri. Havalandırma ve hava ihtiyacı. Havalandırma çeşitleri. Doğal, lokâl veya genel havalandırma. İşyerlerinde iklimlendirme. Kaynak İşlerinde İSG. Kaynak türleri ve kaynak ekipmanları. Kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı riskler. Elektrikle çalışmalarda İSG. Elektrik şebeke ve tesislerde güvenlik. Elektrik işlerinde bakım onarım. Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar. Statik elektrik. Yıldırımdan korunma. Elektrik tesisatının kontrolü. Elektrik iç tesisleri. Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki görev ve sorumlulukları. Elektrik kuvvetli akım tesisleri. Elektrik tesislerinde topraklama ve topraklama tesisatları. Kaldırma araçlarında İSG. Kaldırma, taşıma, istifleme. Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları. Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı. Kaldırma araçlarında periyodik kontroller. Motorlu Araçlarda İSG. Motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin belgeleri. Forkliftler ve vinçlerle yapılan işler. İş makineleri ile yapılan işlerde İSG. Motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri. Atölye ve imalatta İSG. El aletleriyle çalışmalarda İSG. Pnömatik, hidrolik, mekanik tesisatlar. Elektrikli aletlerinin kullanımında ortaya çıkabilecek riskler ve dikkat edilecek hususlar. Bakım ve onarım işlerinde İSG. Makine, elektrik tesislerin bakımı/onarımı. Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler ve dikkat edilecek hususlar. Bakım ve onarım öncesi, sırası ve sonrasında İSG. Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması. Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri. Kazanlarda güvenlik . Kompresörlerde güvenlik. Basınçlı tank ve tüplerde İSG. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri. İmalatçıların sorumlulukları. Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda İSG. İmalatçıların iş ekipmanları konusundaki sorumlulukları. Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatlar. İlgili mevzuat ve uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 5
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 5
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 5
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster