ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Hukuk İSG133 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk kavramlarını, hukuk dallarını, hukuk sistemlerini, ahlak ve dini kuralları kavrar ve tanımlar.
  2-Hukuk normlarının niteliğini, hukukun kaynakları ile Türk Devlet Teşkilatını öğrenir.
  3-Hak kavramı ile kişiler hukuku gerçek ve tüzel kişiler konuları hakkında bilgi sahibi olur ve temel uygulamalar hakkında yeterlilik sahibi olur.
  4-Miras hukuku, borç ilişkisi ve borcun ifası, sözleşme türleri, uluslararası hukuk, yürütme organlarını tanımlar.
  5-Anayasa, medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, fikri hukuk, iş hukuku kavramlarını tanımlar.
  6-Kamu hukuku, anayasa hukuku, yönetim ve idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukukunu tanımlar.
  7-Mevzuat, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, yönergeleri tanımlar ve kategorize eder.
  8-Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel hükümlerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   93
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,1 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk Kavramı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, ahlak kuralları, dini kurallar, görgü kuralları.
  2 Hukuk normlarının niteliği. Hukukun kaynakları, Türk Devlet Teşkilatı.
  3 Hak kavramı. Kişiler hukuk, gerçek kişiler, tüzel kişiler.
  4 Miras hukuku, borç ilişkisi ve borcun ifası, sözleşme türleri, uluslararası hukuk, yürütme organları ve fonksiyonları.
  5 Anayasa. Medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, fikri hukuk, iş hukuku.
  6 Kamu hukuku, anayasa hukuku, yönetim ve idare hukuku, ceza hukuku.
  7 Yargılama hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukuku.
  8 Ara Sınav
  9 Mevzuat, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.
  10 Tebliğler, genelgeler, yönergeler.
  11 Yazısız kaynaklar, yardımcı kaynaklar.
  12 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu.
  13 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
  14 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği.
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Caner Dilber

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Caner DİLBER
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Hukuğun genel kavramlarının öğrenilmesi. Hukuk dalları, hukuk sistemlerinin bilinmesi. Türk Hukuk Sisteminin kavranması. Hak-hukuk kavramları ve öneminin yerleştirilmesi. Kişiler hukukunun öğrenilmesi.. Anayasa, medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, fikri hukuk, iş hukuku kavramlarının öğrenilmesi.. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kavranması.
  Dersin İçeriği Hukuk Kavramı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, ahlak kuralları, dini kurallar, görgü kuralları. Hukuk normlarının niteliği. Hukukun kaynakları, Türk Devlet Teşkilatı. Hak kavramı. Kişiler hukuk, gerçek kişiler, tüzel kişiler. Miras hukuku, borç ilişkisi ve borcun ifası, sözleşme türleri, uluslararası hukuk, yürütme organları ve fonksiyonları. Anayasa. Medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, fikri hukuk, iş hukuku. Kamu hukuku, anayasa hukuku, yönetim ve idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukuku. Mevzuat, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, yönergeler. Yazısız kaynaklar, yardımcı kaynaklar. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 3
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. 4
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma -
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 2
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 2
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster