ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fiziksel Risk Etmenleri İSG135 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fiziksel risk etmenleri ve çeşitlerini kavrar.
  2-Fiziksel risk etmenlerinin çalışanların sağlığına olan etkilerini yorumlar.
  3-Gürültü hakkındaki kavramları tanımlayabilir ve çalışan sağlına olan zararlarını anlar.
  4-Titreşim hakkındaki kavramları tanımlayabilir ve çalışan sağlına olan zararlarını anlar.
  5-Termal konfor hakkındaki kavramları tanımlayabilir ve çalışan sağlına olan etkilerini açıklar.
  6-Aydınlatma hakkındaki kavramları tanımlar.
  7-Radyasyon hakkındaki kavramları tanımlayabilir ve çalışan sağlına olan etkilerini açıklar..
  8-Yüksek ve alçak basınç hakkındaki kavramları tanımlayabilir ve çalışan sağlına olan etkilerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fiziksel risk faktörleri hakkında genel kavramlar. Fiziksel risk faktörleri terminolojisi.
  2 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri. Çeşitleri ve insan sağlığına olan olumsuz yönleri.
  3 Fiziksel risk faktörlerinden gürültü. Gürültü kaynakları ve çeşitleri. Gürültünün sağlığa olan olumsuz etkileri. Gürültüyü önleme yöntemleri. Gürültüyle mücadele.
  4 Fiziksel risk faktörlerinden titreşim. Titreşim kaynakları ve çeşitleri.
  5 Titreşimin sağlığa olan olumsuz etkileri. önleme yöntemleri. Titreşimle mücadele.
  6 Fiziksel risk faktörlerinden termal durum. Termal faktör kavramları.
  7 Nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma. Bu faktörlerin insan sağlığına etkileri. Olumsuz termal koşullarla mücadele.
  8 Ara Sınav
  9 Fiziksel risk faktörlerinden aydınlatma. Aydınlatma kaynakları ve çeşitleri. Aydınlatmanın çalışan sağlığına olan etkileri.
  10 Fiziksel risk faktörlerinden İyonize ve non-iyonize ışınlar ve radyasyon.
  11 Radyasyonun çalışan sağlına olan olumsuz etkileri.
  12 Fiziksel risk faktörlerinden alçak basınç. Alçak basıncın çalışan sağlına olan olumsuz etkileri.
  13 Alçak basınç koşullarıyla mücadele.
  14 Fiziksel risk faktörlerinden yüksek basınç. Yüksek basıncın çalışan sağlına olan olumsuz etkileri.
  15 Yüksek basınç koşullarıyla mücadele.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Biberci

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Fiziksel risk etmenlerinin anlaşılması. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenlerin öğrenilmesi. Gürültü ve titreşim hakkındaki temel kavramların anlaşılması. Termal konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma) kavramlarının öğrenilmesi ve yorumlanması. Aydınlatma kavramlarının öğrenilmesi. İyonize ve non-iyonize ışınlar ile alçak ve yüksek basınç kavramlarının öğrenilmesi. Çalışanların fiziksel risk etmenlerinden korunması yöntemlerinin öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği Fiziksel risk etmenleri, işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri. Gürültü-titreşim, Termal konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma). Aydınlatma. İyonize ve non-iyonize ışınlar. Alçak ve yüksek basınç. Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmaları. Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunması. Termal konfor. Nem, sıcaklık, ısıtma, havalandırma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 4
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 5
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 3
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 4
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster