ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ergonomi-1 İSG137 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ergonominin terminolojisi ile felsefesini yorumlar.
  2-Simvatoloji, karmaşıklık, uyumluluk, kaos, entropi kavramlarını yorumlar.
  3-Ergonomide BCPE, CPE, AEP, CREE, IEA, HSIT ve IEA gibi uluslararası kurum ve kuruluşları tanımlar.
  4-Ergonominin fiziksel, bilişsel ve örgütsel bileşenleri ile donanımsal, çevresel, bilişsel, iş tasarımı ve makro bileşenleri açıklar.
  5-İşgücü kavramı, iş düzenleme, verimlilik kavramlarının Ergonomi ile ilişkisini analiz eder.
  6-Enerji gereksinimi ile dinlenme ve mola hesaplarını yapar.
  7-Statik ve dinamik kas kasılmaları, kassal yorgunluk, lokal kassal yorgunluk kavramlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ergonomiye giriş. Temel kavramlar. Ergonominin amacı, kapsamı.
  2 Ergonomi felsefesi. Ergonomi ve simvatoloji. Ergonomi, karmaşıklık ve uyumluluk, kaos, entropi.
  3 Mikro ve makro ergonomi yaklaşımları. Sınıflandırmalar.
  4 Ergonominin tarihçesi. Ergonomide önemli ulusal ve uluslararası kurul ve topluluklar. BCPE, CPE, AEP, CREE, IEA, HSIT.
  5 IEA Ergonominin bileşenleri, fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomi.
  6 HSIT Ergonomi bileşenleri. Donanımsal, çevresel, bilişsel, iş tasarımı ve makro ergonomi.
  7 İşgücü kavramı, iş düzenleme, verimlilik. Vücut, kaslar ve tendonlar.
  8 Ara Sınav
  9 Enerji gereksinimi ve hesabı. Yorgunluk, ATP, ADP, anerobik enerji, erobik kapasite.
  10 Statik ve dinamik kas kasılmaları, kassal yorgunluk, lokal kassal yorgunluk, merkezi sinir sistemi. Kas lifi tipinin kassal yorgunluğa etkileri. Kas alt hız-güç ilişkisi.
  11 Motor-son plakta ve kontraktil mekanizmada yorgunluk. Laktik asit, ATP ve PC, kas, glikojen depoları.
  12 Enerji tüketim değerleri, harcanan kalori miktarı hesabı. Yüklenme, yorgunluk, bitkinlik, bezginlik.
  13 Yorulma, toparlanma, nabız, oksijen gereksinimi, kalp ritmi. Dinlenme, dinlenme çeşitleri, dinlenme süre ve molaları, etkin ve edilgen dinlenme.
  14 Uyku ve uyuma. Dinlenme sürelerinin hesaplanması, Lehman, Murrell, Amerikan Dinlenme Süresi hesaplamaları.
  15 Dinlenme mola hesapları. Aktif molalarr.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Ergonominin temel kavramları ile amacı, kapsamı ve felsefesinin anlaşılması.Mikro ve makro ergonomi yaklaşımların anlaşılması. Ergonominin ulusal ve uluslararası kurul ve toplulukların anlaşılması. IEA ile HSIT tarafından oluşturulan Ergonominin bileşenlerinin anlaşılması.İşgücü kavramı, iş düzenleme, verimlilik hesapları ile yorgunluk kavramının anlaşılması. Enerji tüketim değerlerinin anlaşılması. Yüklenme, yorgunluk, bitkinlik, bezginlik kavramları ile dinlenme süre ve molaları hesaplarının öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği Ergonomiye giriş. Temel kavramlar. Ergonominin amacı, kapsamı. Ergonomi felsefesi. Ergonomi ve simvatoloji. Ergonomi, karmaşıklık ve uyumluluk, kaos, entropi. Mikro ve makro ergonomi yaklaşımları ve sınıflandırmaları. Ergonominin tarihçesi. Ergonomide önemli ulusal ve uluslararası kurul ve topluluklar. BCPE, CPE, AEP, CREE, IEA, HSIT. IEA Ergonominin bileşenleri, fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomi. HSIT Ergonomi bileşenleri. Donanımsal, çevresel, bilişsel, iş tasarımı ve makro ergonomi. İşgücü kavramı, iş düzenleme, verimlilik. Vücut, kaslar ve tendonlar. Enerji gereksinimi ve hesabı. Yorgunluk, ATP, ADP, anerobik enerji, erobik kapasite. Statik ve dinamik kas kasılmaları, kassal yorgunluk, lokal kassal yorgunluk, merkezi sinir sistemi. Kas lifi tipinin kassal yorgunluğa etkileri. Kas alt hız-güç ilişkisi. Motor-son plakta ve kontraktil mekanizmada yorgunluk. Laktik asit, ATP ve PC, kas, glikojen depoları. Enerji tüketim değerleri, harcanan kalori miktarı hesabı. Yüklenme, yorgunluk, bitkinlik, bezginlik. Yorulma, toparlanma, nabız, oksijen gereksinimi, kalp ritmi. Dinlenme, dinlenme çeşitleri, dinlenme süre ve molaları, etkin ve edilgen dinlenme. Uyku ve uyuma. Dinlenme sürelerinin hesaplanması, Lehman, Murrell, Amerikan dinlenme süre hesaplamaları. Dinlenme mola hesapları. Aktif molalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 5
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 5
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 5
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 4
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 3
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster