ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İSG134 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda işçi, işveren, işyeri, işveren vekili gibi temel kavramları tanımlar.
  2-İşyerini bildirme, işyerinin devri, iş ilişkisi, iş sözleşmesi türleri ve feshi hakındaki hukuki kavramları açıklar.
  3-Deneme süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, derhal fesih, geçersiz fesih ile yeni işverenin sorumluluğunu kavrar.
  4-Yeni iş arama, çalışma belgesi, toplu işçi çıkarma, engelli ve eski hükümlü çalıştırma hükümlerini yorumlar.
  5-Ücret ile bayram ve tatil günlerinde çalışma ve iş görememezlilik hükümlerini yorumlar.
  6-Yıllık izin, telafi çalışması ile ara dinlenme ve gece çalışması hükümlerini açıklar.
  7-Çocukları çalıştırma, yeraltında çalışma, analık halinde çalışma, yasakları konusunu açıklar..
  8-Sigortalılara ilişkin hükümler, sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, bildirim ve tescil, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli konularını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20177
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda temel kavramlar. İşçi, işveren, işyeri, işveren vekili. İşyerini bildirme, işyerinin devri, iş ilişkisi.
  2 İş sözleşmesi türleri ve feshi, deneme süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, derhal fesih, geçersiz fesih.
  3 Yeni işverenin sorumluluğu, yeni iş arama, çalışma belgesi, toplu işçi çıkarma, engelli ve eski hükümlü çalıştırma.
  4 Ücret ve ücretin ödenmesi, ücret hesap pusulası, asgari ücret, yarım ücret, fazla çalışma ücreti, bayram ve tatil günlerinde çalışma.
  5 Tatil ücretleri, iş görememezlilik, yıllık izin ücreti, izinle ilişkin yükümlülükler, telafi çalışması, kısa çalışma ve ödeneği, ara dinlenme.
  6 Gece çalışması, çocukları çalıştırma, yeraltında çalışma, analık halinde çalışma, özlük dosyası.
  7 İş ve işçi bulma, çalışma hayatının denetimi ve teftişi, idari cezai hükümler, genel hükümlere aykırılık, idari para cezaları.
  8 Ara Sınav
  9 Sigortalılara ilişkin hükümler, sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, bildirim ve tescil.
  10 İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli, geçici iş ilişkisi kurulan alt işveren, kısa vadeli sigorta hükümleri.
  11 İş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık hali, geçici iş görememezlik, hak sahiplerine ödemeler, uzun vadeli sigorta hükümleri.
  12 Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortası, evlenme ve cenaze ödeneği. Sağlık hizmetlerinden yararlanma.
  13 Grev ve lokavt. Toplu iş sözleşmeleri. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile grev oylaması.
  14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri.
  15 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İş ve sosyal güvenlik kavramlarının anlaşılması. İşyerini bildirme, işyerinin devri, iş ilişkisi, iş sözleşmesi türleri ve feshi ile deneme süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, vb konularının anlaşılması. Yeni iş arama, özlük dosyası, iş ve işçi bulma vb konularının öğrenilmesi. Sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, hak sahiplerine ödemeler, uzun vadeli sigorta hükümleri, malüllük konularının örenilmesi. Grev ve lokavt ile Toplu İş Sözleşmesi hususlarının öğrenilmesi. İş Kanununa İlişkin Çalışma Sürelerinin öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar. İşçi, işveren, işyeri, işveren vekili. İşyerini bildirme, işyerinin devri, iş ilişkisi. İş sözleşmesi türleri ve feshi, deneme süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, derhal fesih, geçersiz fesih, yeni işverenin sorumluluğu, yeni iş arama, çalışma belgesi, toplu işçi çıkarma, engelli ve eski hükümlü çalıştırma. Ücret ve ücretin ödenmesi, ücret hesap pusulası, asgari ücret, yarım ücret, fazla çalışma ücreti, bayram ve tatil günlerinde çalışma, tatil ücretleri, iş görememezlilik, yıllık izin ücreti, izinle ilişkin yükümlülükler, telafi çalışması, kısa çalışma ve ödeneği, ara dinlenme, gece çalışması, çocukları çalıştırma, yeraltında çalışma, analık halinde çalışma, özlük dosyası, iş ve işçi bulma, çalışma hayatının denetimi ve teftişi, idari cezai hükümler, genel hükümlere ayrkırılık, idari para cezaları. Sigortalılara ilişkin hükümler, sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, bildirim ve tescil, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli, geçici iş ilişkisi kurulan alt işveren, kısa vadeli sigorta hükümleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık hali, geçici iş görememezlik, hak sahiplerine ödemeler, uzun vadeli sigorta hükümleri, malüllük, yaşlılık, ölüm sigortası, evlenme ve cenaze ödeneği. Sağlık hizmetlerinden yararlanma. Grev ve lokavt. Toplu iş sözleşmeleri. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile grev oylaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 5
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 2
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 2
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster