ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimyasal Risk Etmenleri İSG136 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal risk faktörleri, kavramlarını ve terminolojini tanımlar.
  2-Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) açıklar.
  3-Kimyasal maruziyet ve sınır değerleri yorumlar.
  4-Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrol prosedürlerini tanımlar.
  5-Kimyasalları isimlendirir ve tanımlar.
  6-Kimyasallar etiketlendirilebilir ve sınıflandırılarak işaretlendirir.
  7-Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler sınıflandırır.
  8-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeleri tanımlar ve açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   94
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,13 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kimyasal risk faktörlerine giriş. Kavramlar ve terminoloji.
  2 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri.
  3 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS).
  4 Kimyasal maruziyet ve sınır değerleri.
  5 Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü.
  6 Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları.
  7 Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi, sınıflandırılması ve işaretlenmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler.
  10 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler.
  11 Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizatlar.
  12 Asbest maddeler.
  13 Lifli kimyasal maddeler.
  14 Tozla mücadele.
  15 Kimyasal maddelerle çalışmalarda İSG.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ruhan ALTUN ANAYURT
  Öğr. Gör. B.Seda KURŞUN AKTAR
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  2. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  3. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  4. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  5. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  6. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  7. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  8. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  9. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  10. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  11. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  12. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  13. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  14. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  15. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  16. https://www.csgb.gov.tr/
  17. http://www.mevzuat.gov.tr/
  18. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  19. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  20. http://www.isgum.gov.tr/
  21. http://www.casgem.gov.tr/
  22. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Kimyasal risk faktörlerin tanınması. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenlerinin öğrenilmesi. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ile kimyasal maruziyet ve sınır değerleri anlaşılması. Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolünün tanınması. Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi, sınıflandırılması ve işaretlenmesinin anlaşılması. Kanserojen, mutajen ve toksik maddelerin tanınması. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin tanınması.
  Dersin İçeriği Kimyasal risk faktörleri. Kavramlar ve terminoloji. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS). Kimyasal maruziyet ve sınır değerleri. Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü. Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları. Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi, sınıflandırılması ve işaretlenmesi. Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler. Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizatlar. Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler. Tozla mücadele. Kimyasal maddelerle çalışmalarda İSG.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 4
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster