ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi-1 İSG237 GÜZ 3+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tehlike, risk. kaza, güvenilirlik ve güvenlik, tehlike sınıfı, olay, yaralanma, ramak kala olay kavramlarını açıklar.
  2-Tehlike değerlendirme-risk değerlendirme kavramlarını tanımlar.
  3-Tehlike Değerlendirme Metotları ile Tehlike Analiz Teknikleri gruplandırır.
  4-Ön Tehlike Analizi, İş Güvenliği Denetlemesi, Süreç/Sistem Kontrol Listeleri, İşlemleri İnceleme Tekniğini uygular.
  5-Göreceli Sıralama-Dow ve Mond Tehlike İndeksleri , Risk Analizi, Olursa Ne Olur Analizi , Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi uygular.
  6-Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi ve Boolean Matematiği, Hata Ağacı Analizi, Olay Ağacı Analizi, Sebep-Sonuç Analizi, İnsan Hatası Analizi , Tehlike Erken Uyarı Modeli uygular.
  7-Matris Yöntemleri. X tipi, 3x3 tipi, 5x5 tipi , L tipi Matris Yöntemleri. Risk Derencelendirme Karar Matrisi, FineKinney Metodu, Jhon-Ridley Yöntemini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve tanımlar. Tehlike, risk. kaza, güvenilirlik ve güvenlik, tehlike sınıfı, olay, yaralanma, ramak kala olay, tehlike-risk ilişkisi.
  2 Tehlike değerlendirme-risk değerlendirme. Katlanılabilirdik, kabul edilebilir düzey. Önlem ve önleme. Tetkik, araştırma, iyileştirme, uygunsuzluk.
  3 Tehlike değerlendirme metotları. Tehlike analiz teknikleri. Kalitatif ve kantitatif teknikler. İş güvenliği teknikleri, aşamaları ve sembolleri.
  4 Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis, PHA). İş Güvenliği Denetlemesi (Safety Review). Süreç/Sistem Kontrol Listeleri (Process/System Check Lists).
  5 İşlemleri İnceleme Tekniği (Technic of Operations Review). Göreceli Sıralama-Dow ve Mond Tehlike İndeksleri (Relative Ranking-Dow and Mond Hazard Indices).
  6 Risk Analizi (Risk Analysis), Olursa Ne Olur Analizi (What If Analysis). Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (Hazard and Operability Studies, HAZOP).
  7 Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi (Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis) ve Boolean Matematiği.
  8 Ara Sınav
  9 Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis).
  10 Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis). Sebep-Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis, CCA).
  11 İnsan Hatası Analizi (Human Error Analysis). Tehlike Erken Uyarı Modeli (Diagnostics Model for Hazard).
  12 Matris Yöntemleri. X tipi, 3x3 tipi, 5x5 tipi , L tipi Matris Yöntemleri.
  13 Risk Derecendirme Karar Matrisi (RADM).
  14 FineKinney Metodu. Jhon-Ridley Yöntemi.
  15 Risk değerlendirme tekniklerinde karşılaştırmalar. Uygulamalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ruhan Altun Anayurt

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Tehlike, risk. kaza, güvenilirlik ve güvenlik, tehlike sınıfı, olay, yaralanma, ramak kala olay, tehlike-risk ilişkisini açıklanması ve yorumlanması. Tehlike Değerlendirme Metotları ile Tehlike Analiz Tekniklerini uygulayabilme.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar. Tehlike, risk. kaza, güvenilirlik ve güvenlik, tehlike sınıfı, olay, yaralanma, ramak kala olay, tehlike-risk ilişkisi. Tehlike değerlendirme-risk değerlendirme. Katlanılabilirdik, kabul edilebilir düzey. Önlem ve önleme. Tetkik, araştırma, iyileştirme, uygunsuzluk. Tehlike değerlendirme metotları. Tehlike analiz teknikleri. Kalitatif ve kantitatif teknikler. İş güvenliği teknikleri, aşamaları ve sembolleri. Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis, PHA). İş Güvenliği Denetlemesi (Safety Review). Süreç/Sistem Kontrol Listeleri (Process/System Check Lists). İşlemleri İnceleme Tekniği (Technic of Operations Review). Göreceli Sıralama-Dow ve Mond Tehlike İndeksleri (Relative Ranking-Dow and Mond Hazard Indices). Risk Analizi (Risk Analysis), Olursa Ne Olur Analizi (What If Analysis). Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (Hazard and Operability Studies, HAZOP). Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi (Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis) ve Boolean Matematiği. Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis). Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis). Sebep-Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis, CCA). İnsan Hatası Analizi (Human Error Analysis). Tehlike Erken Uyarı Modeli (Diagnostics Model for Hazard). Matris Yöntemleri. X tipi, 3x3 tipi, 5x5 tipi , L tipi Matris Yöntemleri. Risk Derecendirme Karar Matrisi (RADM). FineKinney Metodu. Jhon-Ridley Yöntemi. Risk değerlendirme tekniklerinde karşılaştırmalar. Uygulamalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 5
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster