ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İlk Yardım İSG241 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve Güvenliğinde ilkyardım kavramları ve terminolojisini tanımlar.
  2-İlkyardımın temel uygulamaları, ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapılması gerekenler icra eder.
  3-Hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, hasta yaralının değerlendirilmesi yapar.
  4-Temel yaşam desteği, solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığı ve hava yolunu açma yapar.
  5-Dış kalp masajı, solunum yolu tıkanıklığı ve yapay solunum yapar.
  6-Kanamalarda ilkyardım ile turnike uygulanması uygular.
  7-Yanık donma sıcak çarpmasında ilkyardımı uygular..
  8-Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım uygulaması yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel ilkyardım kavram ve terminolojisi. İlkyardımın öncelikli amaçları.
  2 İlkyardımın temel uygulamaları, ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler, hayat kurtarma zinciri. Hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, hasta yaralının değerlendirilmesi, hasta yaralının ilk değerlendirme aşamaları, hasta/yaralının ikinci değerlendirme aşamaları, olay yerini değerlendirilmesi.
  3 Temel yaşam desteği, solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığı ve hava yolunu açma, dış kalp masajı, solunum yolu tıkanıklığı ve yapay solunum, tam tıkanıklık olan kişilerde heimlich manevrası.
  4 Kanamalarda ilkyardım, kanama ve çeşitleri, kanamalarda ilkyardım uygulamaları, hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır, şok, şok belirtileri ve çeşitleri, şokta ilkyardım uygulamaları, şok pozisyonu.
  5 Yaralanmalarda ilkyardım, ciddi yaralanmalarda ilkyardım, delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım, delici karın yaralanmalarında ilkyardım, kafatası ve omurga yaralanmalarının önemi, kafatası ve omurga yaralanmalarının çeşitleri ve belirtileri, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım.
  6 Yanık donma sicak çarpmasında ilkyardim. Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler, yanıkların dereceleri, yanığın vücuttaki olumsuz etkileri, ısı ile oluşan yanıklarda ilkyardım, kimyasal yanıklarda ilkyardım, elektrik yanıklarında ilkyardım, sıcak çarpması belirtileri, sıcak çarpmasında ilkyardım, donuk belirtileri, donukta ilkyardım.
  7 Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım.
  8 Ara Sınav
  9 Bilinç bozukluklarında ilkyardım.
  10 Zehirlenmelerde ilkyardım, solunum yoluyla zehirlenmede ilkyardım, cilt yolu ile zehirlenmede ilkyardım, zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları, karbonmonoksit zehirlenmeleri.
  11 Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım.
  12 Boğulmalarda ilkyardım.
  13 Hasta yaralı taşıma teknikleri, hasta yaralı taşımasında genel kurallar.
  14 Acil taşıma teknikleri, sürükleme yöntemleri, araç içindeki yaralıyı taşıma, sedye ile taşıma teknikler.
  15 İlk yardım ile ilgili mevzuat.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Genel ilkyardım kavram ve terminolojisinin öğrenilmesi. Temel yaşam desteği ile solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığının anlaşılması. Kanamalarda ilkyardım ve turnike uygulamalarının yapılması. Yaralanmalarında ilkyardım ilkyardım uygulamalarının öğrenilmesi.Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardımın uygulanması. Hasta yaralı taşıma teknikleri, hasta yaralı taşıması uygulamalarının öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği Genel ilkyardım kavram ve terminolojisi. İlkyardımın öncelikli amaçları. İlkyardımın temel uygulamaları, ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler, hayat kurtarma zinciri. Hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, hasta yaralının değerlendirilmesi, hasta yaralının ilk değerlendirme aşamaları, hasta/yaralının ikinci değerlendirme aşamaları, olay yerini değerlendirilmesi. Temel yaşam desteği, solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığı ve hava yolunu açma, dış kalp masajı, solunum yolu tıkanıklığı ve yapay solunum, tam tıkanıklık olan kişilerde heimlich manevrası. Kanamalarda ilkyardım, kanama ve çeşitleri, kanamalarda ilkyardım uygulamaları, hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır, şok, şok belirtileri ve çeşitleri, şokta ilkyardım uygulamaları, şok pozisyonu. Yaralanmalarda ilkyardım, ciddi yaralanmalarda ilkyardım, delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım, delici karın yaralanmalarında ilkyardım, kafatası ve omurga yaralanmalarının önemi, kafatası ve omurga yaralanmalarının çeşitleri ve belirtileri, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım. Yanık donma sıcak çarpmasında ilk yardım. Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler, yanıkların dereceleri, yanığın vücuttaki olumsuz etkileri, ısı ile oluşan yanıklarda ilkyardım, kimyasal yanıklarda ilkyardım, elektrik yanıklarında ilkyardım, sıcak çarpması belirtileri, sıcak çarpmasında ilkyardım, donuk belirtileri, donukta ilkyardım. Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç bozukluklarında ilkyardım. Zehirlenmelerde ilkyardım, solunum yoluyla zehirlenmede ilkyardım, cilt yolu ile zehirlenmede ilkyardım, zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları, karbonmonoksit zehirlenmeleri. Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım. Boğulmalarda ilkyardım. Hasta yaralı taşıma teknikleri, hasta yaralı taşımasında genel kurallar. Acil taşıma teknikleri, sürükleme yöntemleri, araç içindeki yaralıyı taşıma, sedye ile taşıma teknikler. İlk yardım yönetmeliği. İlgili mevzuat.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 3
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 4
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 3
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster