ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnşaat ve Yapı İşlerinde İSG İSG245 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnşaat ve yapı işlerinde İSG kavramı ve terminolojisini tanımlar.
  2-Yapı alanı, yapı işleri, yapı projelerini İSG açısından analiz eder.
  3-İnşaat ve yapı alanlarında asgari sağlık ve güvenlik koşullarını uygular.
  4-Yol, tünel, baraj, bina ve köprü yapımında İSG uygulamalarını denetler.
  5-Gemi inşaa ve gemi söküm ve yıkım işlerinde İSG uygulamalarını yorumlar.
  6-Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanları tanır, açıklayarak uygular.
  7-Kazı işleri, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, gemi inşa ve gemi söküm işlerinde İSG kurallarını tatbik eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnşaat ve yapı işlerinde İSG kavramı ve terminolojisi.
  2 İnşaat ve yapı işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riskler ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
  3 Yapı alanı, yapı işleri, yapı projeleri. Proje sorumluluğu ve sağlık ve güvenlik koordinatörlüğü.
  4 Proje hazırlık aşamasında İSG prensipleri. Proje uygulama aşamasında İSG prensipleri.
  5 Sağlık ve güvenlik planları. Tesis, makine ve ekipman kullanımı ve periyodik planı.
  6 İnşaat ve yapı alanlarında asgari sağlık ve güvenlik koşulları. Kazı işleri. Kalıp işleri.
  7 İskeleler ve yüksekte çalışma. Yol, tünel, baraj, bina ve köprü yapımı.
  8 Ara Sınav
  9 Gemi inşaa ve gemi söküm işleri. Yıkım işleri.
  10 İnşaat ve yapı işlerinde çalışma listeleri. Yapı işine ilişkin bildirim.
  11 Yapı işlerinde ve alanlarında asgari güvenlik şartları. Açık mekanlardaki çalışma alanlarında sağlamlık ve dayanıklılık.
  12 Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanlar. Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riskler.
  13 Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri.
  14 Yapı işlerinde İSG. Yapı işleri ve projeler. Sağlık ve güvenlik planı. Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları.
  15 Kazı işleri, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, gemi inşa ve gemi söküm işlerinde İSG.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İnşaat ve yapı işlerinde İSG kavramı ve terminolojisinin anlaşılması.Yapı alanı, yapı işleri, yapı projeleri İSG açısından değerlendirilmesi. İnşaat ve yapı alanlarında asgari sağlık ve güvenlik koşullarının anlaşılması. Yıkım işlerinde İSG kurallarının öğrenilmesi ve uygulanabilmesi. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanların kullanılabilmesi. Kazı işleri, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, gemi inşa ve gemi söküm işlerinde İSG kurallarının uygulanması.
  Dersin İçeriği İnşaat ve yapı işlerinde İSG kavramı ve terminolojisi. İnşaat ve yapı işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riskler ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri. Yapı alanı, yapı işleri, yapı projeleri. Proje sorumluluğu ve sağlık ve güvenlik koordinatörlüğü. Proje hazırlık aşamasında İSG prensipleri. Proje uygulama aşamasında İSG prensipleri. Sağlık ve güvenlik planları. Tesis, makine ve ekipman kullanımı ve periyodik planı. İnşaat ve yapı alanlarında asgari sağlık ve güvenlik koşulları. Kazı işleri. Kalıp işleri. İskeleler ve yüksekte çalışma. Yol, tünel, baraj, bina ve köprü yapımı. Gemi inşaa ve gemi söküm işleri. Yıkım işleri. İnşaat ve yapı işlerinde çalışma listeleri. Yapı işine ilişkin bildirim. Yapı işlerinde ve alanlarında asgari güvenlik şartları. Açık mekanlardaki çalışma alanlarında sağlamlık ve dayanıklılık. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanlar. Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riskler. Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Yapı işlerinde İSG. Yapı işleri ve projeler. Sağlık ve güvenlik planı. Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları. Kazı işleri, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, gemi inşa ve gemi söküm işlerinde İSG. İlgili mevzuat.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 5
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 3
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster