ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İSG Ölçme Teknikleri İSG247 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve Güvenliğinde ölçüm cihazlarının seçer ve kullanır.
  2-İSG ölçüm cihazları için metotlar ve uygun metot seçimini yapar.
  3-İş Sağlığı ve Güvenliğinde ölçümlerde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyonu yapar.
  4- İSG ölçüm cihazların akreditasyon sürecini takip eder.
  5-Kişisel gürültü ve titreşim maruziyet ölçümlerini yapar.
  6-Ortama ait aydınlatma, radyasyon, gaz, kimyasallar, toz ve termal konfor faktörlerinin ölçümlerini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve terminoloji. Ölçme ilkeleri. Ölçüm birimleri.
  2 Ölçüm cihazlarının seçilmesi ve birimlerin dönüşümü. İSG ortam ölçümlerinde kullanılacak cihazlar.
  3 İSG ölçüm cihazları için metotlar ve uygun metot seçimi.
  4 İş Sağlığı ve Güvenliğinde ölçümlerde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon.
  5 İSG ölçüm cihazları akreditasyonları. Ölçüm belirsizliği.
  6 Ortam gürültü ölçümleri, kişisel gürültü maruziyeti ölçümü, ortam gürültü ölçümü.
  7 Ortam toz ölçümleri, solunabilir toz ölçümü. Titreşim ölçümleri, kişisel titreşim maruziyeti ölçümü.
  8 Ara Sınav
  9 İç ortam aydınlatma ölçümü, ışık şiddeti ölçümü.
  10 Termal konfor ölçümleri, ısı ölçümü, nem ölçümü, hava akım hızı ölçümü.
  11 Gaz ve kimyasal (voc) ölçümleri, gaz ve kimyasalların kişisel gaz maruziyet ölçümü.
  12 Radyasyon ölçümleri. Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri.
  13 İSG ölçüm değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları ve denetimler.
  14 İSG ölçümünü yapacak personelin çalışma talimatları. İSG ölçüm sonuçların değerlendirilmesine yönelik referans süreleri.
  15 İSG ölçümlerine ait sonuçların rapor haline getirilmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Biberci

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Öğr. Gör. B.Seda KURŞUN AKTAR
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinde ölçülecek gürültü, radyasyon titreşim, asbest, gaz, kimyasallar, toz vb faktörlerin analizini yapabilme. Ölçüm cihazlarının seçilmesi, kalibrasyonu, akreditasyonu ve kullanılması. İSG ölçümlerine ait sonuçların rapor haline getirilmesi.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve terminoloji. Ölçme ilkeleri. Ölçüm birimleri. Ölçüm cihazlarının seçilmesi ve birimlerin dönüşümü. İSG ortam ölçümlerinde kullanılacak cihazlar. İSG ölçüm cihazları için metotlar ve uygun metot seçimi. İSG de ölçümlerde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon. İSG ölçüm cihazları akreditasyonları. Ölçüm belirsizliği. Ortam gürültü ölçümleri, kişisel gürültü maruziyeti ölçümü, ortam gürültü ölçümü. Ortam toz ölçümleri, solunabilir toz ölçümü. Titreşim ölçümleri, kişisel titreşim maruziyeti ölçümü. İç ortam aydınlatma ölçümü, ışık şiddeti ölçümü. Termal konfor ölçümleri, ısı ölçümü, nem ölçümü, hava akım hızı ölçümü. Gaz ve kimyasal (voc) ölçümleri, gaz ve kimyasalların kişisel gaz maruziyet ölçümü. Radyasyon ölçümleri. Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri. İSG ölçüm değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları ve denetimler. İSG ölçümünü yapacak personelin çalışma talimatları. İSG ölçüm sonuçların değerlendirilmesine yönelik referans süreleri. İSG ölçümlerine ait sonuçların rapor haline getirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 5
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 2
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. -
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 2
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster