ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İletişim Teknikleri İSG249 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve Güvenliğinde karşılıklı iletişim becerilerini artırır ve uygular.
  2-Empati kurarak, muhatabın durumuna uygun davranışlar sergiler.
  3-İletişimde mütekellim, muhatap, maksat ve makam unsurlarını yerli yerinde kullanır.
  4-İletişimde yaşadığı üslup ve tarz hatalarını azaltır.
  5-Saygı ve sevgi kurallarının özeti olan adab-ı muaşeret kurallarını benimser, onlara uygun davranışlar sergiler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İletişimde temel kavramlar. İletişitim çeşitleri düzeyleri, iletişim türleri.
  2 Konuşma, dinleme, anlama ve anlaşma.
  3 Tanışma, diyalog, tartışma, danışma, istişare, müşavere, muhabbet.
  4 İletişim planları.
  5 Kişisel iletişim algısı. İletişim döngüsü.
  6 İzlenim ve imaj. Algılama. Empatik iletişim.
  7 Sözlü ve sözsüz iletişim. Konuşmada üslup, tarz.
  8 Ara Sınav
  9 Kelamın dört unsuru, mütekellim, muhatap, maksat ve makam.
  10 Beden dili. Selamlaşma, duruş, bakış, mimik, mesafe alanı.
  11 Dinleme türleri. Aktif - pasif dinleme, etkin dinleme.
  12 Soru sorma ve yanıt verme. Dinleme türleri.
  13 İletişimde yazışma teknikleri. Toplum önünde konuşma ve hitabet. Diksiyon ve sözel iletişim becerileri.
  14 Tavır ve davranışlarda ahenk. Kurumsal iletişim. Yetişkin eğitimi. İletişimde örf, adet, edep, adap.
  15 Saygı ve nezaket kuralları. Giyim, tarz, kıyafet. Adab-ı muaşeret ve protokol kuralları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Seçil Ayanoğlu

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  16. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2010, KKU, 450 sf.
  17. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2013, İstanbul Üniversitesi, 350 sf.
  18. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum I, 2010. 450 sf.
  19. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum II, 2011. 450 sf.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İletişimdeki üslup ve tarz hatalarının giderilmesi. Muhatabın ahvaline uygun iletişim tekniğinin seçilmesi. Empati kabiliyetinin geliştirilmesi. Adab-ı muaşeret hususlarına ve protokol ve nezaket kurallarına uyulması.
  Dersin İçeriği İletişimde temel kavramlar. İletişim çeşitleri düzeyleri, iletişim türleri. Konuşma, dinleme, anlama ve anlaşma. Tanışma, diyalog, tartışma, danışma, istişare, müşavere, muhabbet. İletişim planları. Kişisel iletişim algısı. İletişim döngüsü. İzlenim ve imaj. Algılama. Empatik iletişim. Sözlü ve sözsüz iletişim. Konuşmada üslup, tarz. Kelamın dört unsuru, mütekellim, muhatap, maksat ve makam. Beden dili. Selamlaşma, duruş, bakış, mimik, mesafe alanı. Dinleme türleri. Aktif - pasif dinleme, etkin dinleme. Soru sorma ve yanıt verme. Dinleme türleri. İletişimde yazışma teknikleri. Toplum önünde konuşma ve hitabet. Diksiyon ve sözel iletişim becerileri. Tavır ve davranışlarda ahenk. Kurumsal iletişim. Yetişkin eğitimi. İletişimde örf, adet, edep, adap. Saygı ve nezaket kuralları. Giyim, tarz, kıyafet. Adab-ı muaşeret ve nezaket ile protokol kuralları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. -
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 5
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. -
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. -
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. 5
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. -
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. -
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. -
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 2
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster