ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikososyal Risk Etmenleri İSG236 BAHAR 3+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikososyal risk etmenleri, kavram ve terminolojisini anlar.
  2-İşyerinde psikolojik taciz, mobbing kavramı ile türlerini yorumlar.
  3-Psikolojik tacizin olumsuz etkileri anlar..
  4-Psikososyal risk etmenlerine maruziyeti değerlendirir.
  5-Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışmasının önemini anlar.
  6-Psikolojik tacizle ilgili 657, 4857, 6098 Sayılı Kanunların ilgili maddelerini yorumlar.
  7-Psikolojik tacizle ilgili genelgeleri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Psikososyal risk etmenleri kavramları ve terminolojisi. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri.
  2 Çalışma ortamının psikolojik yapısı. Çalışma süresi, ücretlendirme.
  3 Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler. Sendikalaşma.
  4 Cinsiyetler için eşitlik kavramı. Kreş, gündüz bakımevi vb., gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar.
  5 Tacizler ve işyerinde psikolojik taciz, mobbing kavramı.
  6 İşyerinde çatışma, şiddet, kabalık, taciz ve iş stresi. İşyerinde ayrımcılık ve baskı. İşyerinde psikolojik taciz türleri. Dikey (hiyerarşik) ve yatay (eşitler arası) psikolojik taciz.
  7 İşyerinde psikolojik taciz ve damgalama, yönetimin devreye girmesi, işten ayrılma.
  8 Ara Sınav
  9 Psikolojik tacizin tarafları. Mağdurlar, uygulayıcılar, izleyiciler.
  10 Psikolojik tacizin etkileri. Mağdura, işyerine, mağdur yakınlarına, topluma ve ülkeye olan etkiler.
  11 Özel risk grupları. Bayanlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar.
  12 Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları.
  13 Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması. Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması
  14 İş psikolokluğu. Tükenmişlik sendromu.
  15 İlgili mevzuat. 657, 4857, 6098 Sayılı Kanunlarda ve ilgili genelgelerde psikolojik taciz.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Biberci

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  16. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2010, KKU, 450 sf.
  17. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2013, İstanbul Üniversitesi, 350 sf.
  18. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum I, 2010. 450 sf.
  19. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum II, 2011. 450 sf.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Psikososyal risk etmenleri kavramları ve terminolojisinin öğrenilmesi. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenlerinin kavranması. Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler ile sendikalaşmanın yorumlanması. Gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanların psikolojik durumunun anlaşılması. İşyerinde psikolojik taciz, mobbing kavramının anlaşılması. İşyerinde psikolojik taciz türleri olarak dikey (hiyerarşik) ve yatay (eşitler arası) psikolojik tacizin kavranması. Psikolojik tacizin etkilerinin anlaşılması. Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin anlaşılması. Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışmasının anlaşılması. Psikolojik tacizle ilglii 657, 4857, 6098 Sayılı Kanunların ilgili maddelerinin anlaşılması.
  Dersin İçeriği Psikososyal risk etmenleri kavramları ve terminolojisi. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri. Çalışma ortamının psikolojik yapısı. Çalışma süresi, ücretlendirme. Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler. Sendikalaşma. Cinsiyetler için eşitlik kavramı. Kreş, gündüz bakımevi vb., gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar. Tacizler ve işyerinde psikolojik taciz, mobbing kavramı. İşyerinde çatışma, şiddet, kabalık, taciz ve iş stresi. İşyerinde ayrımcılık ve baskı. İşyerinde psikolojik taciz türleri. Dikey (hiyerarşik) ve yatay (eşitler arası) psikolojik taciz. İşyerinde psikolojik taciz ve damgalama, yönetimin devreye girmesi, işten ayrılma. Psikolojik tacizin tarafları. Mağdurlar, uygulayıcılar, izleyiciler. Psikolojik tacizin etkileri. Mağdura, işyerine, mağdur yakınlarına, topluma ve ülkeye olan etkiler. Özel risk grupları. Bayanlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar. Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları. Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması. Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması. İş psikolokluğu. Tükenmişlik sendromu. İlgili mevzuat. 657, 4857, 6098 Sayılı Kanunlarda ve ilgili genelgelerde psikolojik taciz.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 5
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 4
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. -
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. 5
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 2
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 2
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster