ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektronik Belgleme ve Sunum İSG240 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma metotları, belgeleme türleri ve yazım esaslarının kavrayarak uygular.
  2-Saha araştırmalarının raporlaştırılmasını sağlar.
  3-Kelime işlemci ve sunum programlarını kullanır.
  4-Rapor yazma yöntemlerini ve sunumda mütekellim, muhatap, maksat, makam faktörlerini uygular.
  5-Elektronik raporlama ve sunumda kapak, özet, önsöz, içindekiler, tablolar, grafikler, şekiller, kısaltmalar, simgeleri kullanır
  6-Sunumlarda okuyucunun veya dinleyicinin bakış açısını nazara alarak hazırlar.
  7-Sunum ve takdimlerini şekil ve resimler gibi görseller ile zenginleştirir.
  8-Slayt tasarımı yapılan yazılım programları kullanılır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Araştırma metotları. Belgeleme türleri. Yazım esasları.
  2 Tutanak. Dilekçe. İmla kuralları ve dilbilgisi. Araştırma ve tahkikat. Açıklayıcı ve betimleyici araştırmalar.
  3 Saha araştırmaları. Raporlamada dikkat edilmesi gerekenler. Kelime işlemci programlarının kullanılması.
  4 Kurulumu, kullanımı, belgelerin saklanması ve arşivlenmesi. Bilgi toplama, gözlem tekniği, anket tekniği, görüşme, deney, arşiv tarama.
  5 Raporlamaya giriş. Rapor yazma yöntemleri, mütekellim, muhatap, maksat, makam.
  6 Raporun çatısı, kapsamı, boyutu, güvenilirliği. Bulgularanı düzenlenmesi, Karşılaştırmalı düzenlemeler.
  7 Verilerin düzenlenmesi, gruplama, taslak oluşturma. Özet, giriş, bulgular, sonuç, ekler, kaynaklar.
  8 Ara Sınav
  9 Raporlama çeşitleri. Çalışma ve faaliyet raporu. Araştırma ve geliştirme raporu. İş-görev raporu.
  10 Tahlil-analiz raporu. Şekle bağlı raporlar. Kapak, özet, önsöz, içindekiler, tablolar, grafikler, şekiller, kısaltmalar, simgeler, giriş, kaynak tarama.
  11 Yöntem, teorik ve genel açıklamalar, verilerin analizi ve yorumu, sonuçlar, öneriler. Şekle bağlı olmayan raporlamalar.
  12 Kısa raporlar, bilgilendirme notları. Yazma, düzeltme. Rapor etkinliğini artırma.
  13 Okuyucunun bakış açısına nazara alma. Yazım dilinin belirleyiciliği. Tarz ve anlatım zenginliği. Şekil ve resimler gibi görseller ile zenginleştirme.
  14 Dilbilgisi, sözdizimi, vurgulama ve noktalama işaretleri. Seyirciyi-okuyucuyu yönlendirme. İmla ve noktalama işaretlerinin önemi.
  15 Slayt hazırlama. Slayt tasarımı. Slayt yazılım programları. Dinleyicilere hitap, hitabet, belağat, nezaket, adab-ı muaşeret.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Öğr. Gör. B.Seda KURŞUN AKTAR
  Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İSG de sıkça kullanılan elektronik belgeleme tekniklerininin öğrenilmesi. İSG eğitimlerinde kullanılan sunum ve takdim teknik ve yöntemlerinin anlaşılması ve uygulanması. İSG ile ilgi toplanan bilgilerden rapor hazırlanabilmesi. Sunam ve takdimlerde imla ve noktalama işaretlerinin eksiksiz uygulanması. Sunumlarda, dinleyicilere hitap, hitabet, belagat, nezaket, adab-ı muaşeret kurallarının uygulanması.
  Dersin İçeriği Araştırma metotları. Belgeleme türleri. Yazım esasları. Tutanak. Dilekçe. İmla kuralları ve dilbilgisi. Araştırma ve tahkikat. Açıklayıcı ve betimleyici araştırmalar. Saha araştırmaları. Raporlamada dikkat edilmesi gerekenler. Kelime işlemci programlarının kullanılması. Kurulumu, kullanımı, belgelerin saklanması ve arşivlenmesi. Bilgi toplama, gözlem tekniği, anket tekniği, görüşme, deney, arşiv tarama. Raporlamaya giriş. Rapor yazma yöntemleri, mütekellim, muhatap, maksat, makam. Raporun çatısı, kapsamı, boyutu, güvenilirliği. Bulgularanı düzenlenmesi, Karşılaştırmalı düzenlemeler. Verilerin düzenlenmesi, gruplama, taslak oluşturma. Özet, giriş, bulgular, sonuç, ekler, kaynaklar. Raporlama çeşitleri. Çalışma ve faaliyet raporu. Araştırma ve geliştirme raporu. İş-görev raporu. Tahlil-analiz raporu. Şekle bağlı raporlar. Kapak, özet, önsöz, içindekiler, tablolar, grafikler, şekiller, kısaltmalar, simgeler, giriş, kaynak tarama, yöntem, teorik ve genel açıklamalar, verilerin analizi ve yorumu, sonuçlar, öneriler. Şekle bağlı olmayan raporlamalar. Kısa raporlar, bilgilendirme notları. Yazma, düzeltme. Rapor etkinliğini artırma. Okuyucunun bakış açısına nazara alma. Yazım dilinin belirleyiciliği. Tarz ve anlatım zenginliği. Şekil ve resimler gibi görseller ile zenginleştirme. Dilbilgisi, sözdizimi, vurgulama ve noktalama işaretleri. Seyirciyi-okuyucuyu yönlendirme. İmla ve noktalama işaretlerinin önemi. Slayt hazırlama. Slayt tasarımı. Slayt yazılım programları. Dinleyicilere hitap, hitabet, belagat, nezaket, adab-ı muaşeret. görgü ve saygı kuralları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 2
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. -
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma 5
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 2
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster