ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Meslek Hastalıkları İSG242 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Meslek hastalığı terminolojisi çeşitleri ve nedenleri yorumlar.
  2-Akciğer hastalıkları, kas-iskelet hastalıkları ile meslek kanseri tanıları bilinir ve yorumlar.
  3-Şiddetli -akut- travma travma, kalp, sinir, psikolojik ve üreme sistemi hastalıkları açıklar.
  4-Gürültüye bağlı işitme kaybı ile dermatolojik hastalıkları tanımlar.
  5-Meslek hastalıklarında tıbbi tedbirler ile çalışma çevresi ve işçiye ait tedbirleri uygular.
  6-OSHA, AB ülkeleri iile SGK ya ait meslek hastalıkları verileri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı.
  2 Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanı yöntemleri. Meslek hastalıkları listesi.
  3 Akciğer hastalıkları. Kas-iskelet hastalıkları. Meslek kanseri.
  4 Şiddetli -akut- travma. Kalp hastalıkları. Üreme sistemi hastalıkları.
  5 Sinir hastalıkları. Psikolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Dermatolojik hastalıklar.
  6 Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel faktörler. Basınç, titreşim, daryatnt enerji.
  7 Kimyasal faktörler, tozlar, gaz ve buharlar, çözücüler. Biyolojik faktörler.
  8 Ara Sınav
  9 Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler.
  10 Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler.
  11 Meslek hastalığı istatistikleri. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri.
  12 Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü.
  13 Aralıklı kontrol muayenesi. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması.
  14 ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri.
  15 SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumu.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman -
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinde meslek hastalığı kavramı ve terminolojisinin anlaşılması.Akciğer, kas-iskelet, meslek kanseri, şiddetli -akut- travma, kalp hastalıkları, üreme, sinir ile psikolojik hastalıklar öğrenilir. Meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile meslek hastalıklarından korunma tedbirleri öğrenilir. Meslek hastalıklarıyla ilgili uluslararası ve ulusal istatistiklerin yorumlanması.
  Dersin İçeriği Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı. Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanı yöntemleri. Meslek hastalıkları listesi. Akciğer hastalıkları. Kas-iskelet hastalıkları. Meslek kanseri. Şiddetli -akut- travma. Kalp hastalıkları. Üreme sistemi hastalıkları. Sinir hastalıkları. Psikolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Dermatolojik hastalıklar. Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel faktörler. Basınç, titreşim, daryatnt enerji. Kimyasal faktörler, tozlar, gaz ve buharlar, çözücüler. Biyolojik faktörler. Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. Meslek hastalığı istatistikleri. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri. Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü. Aralıklı kontrol muayenesi. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması. ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 2
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster