ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Hayatında Etik İSG244 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşyerinde moral, motivasyon, pozitif ilişki kurabilme yetisine sahip olur.
  2-Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen etik dışı davranışlardan uzaklaşır.
  3-Çalışma yaşamında etik ilke, olgu ve davranışlara sahip çıkar.
  4-Çalışma hayatında sır saklama ve sadakat seciyeleri gelişir.
  5-İstidat, kabiliyet, davranış ve temayüllerden etik olmayan davranışlardan uzaklaşır.
  6-Ahlak ve iyi niyet, adab-ı muaşeret kaidelerine uyar.
  7-Yalanın çeşitleri riya, dalkavukluk alışkanlıklarından uzaklaşır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   65
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,17 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yetişkinler, istidatları, kabiliyetleri, temayül ve eğilimleri, özellikleri.
  2 İşyerinde moral, motivasyon, geçimlilik, stres temel kavramlar.
  3 İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir.
  4 Çalışma yaşamını etkileyen etik faktörler.
  5 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar Rehberi ve uygulamaları.
  6 Çalışma yaşamında etik değerler ile çatışabilen olgular.
  7 Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar.
  8 Ara Sınav
  9 Çalışanların sağlığına ilişkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında sır saklama yükümlülüğü.
  10 Çalışma hayatında etik sorunların çözümü.
  11 Özerklik, gizlilik ve mesleki bağımsızlık kavramları.
  12 Eşitlik ilkesi. Mobbing in önlenmesi.
  13 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri.
  14 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları.
  15 Kanunlarda etik dışı davranışlarla ilgili müeyyideler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  16. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2010, KKU, 450 sf.
  17. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2013, İstanbul Üniversitesi, 350 sf.
  18. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum I, 2010. 450 sf.
  19. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum II, 2011. 450 sf.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinde sır saklama gibi etik ilkeleri yerleştirme. Çalışanla işveren arasındaki sadakat ve vefa hislerinin geliştirilmesi. Yalan ve çeşitlerinin insan davranışlarından ayıklanması. İş Güvenliği Uzmanlarında bulunması gereken etik ilkelerin yerleştirilmesi.
  Dersin İçeriği Yetişkinler, istidatları, kabiliyetleri, temayül ve eğilimleri, özellikleri. İşyerinde moral, motivasyon, geçimlilik, stres temel kavramlar. İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir. Çalışma yaşamını etkileyen etik faktörler. İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar Rehberi ve uygulamaları. Çalışma yaşamında etik değerler ile çatışabilen olgular. Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar. Çalışanların sağlığına ilişkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında sır saklama yükümlülüğü. Çalışma hayatında etik sorunların çözümü. Özerklik, gizlilik ve mesleki bağımsızlık kavramları. Eşitlik ilkesi. Mobbingin önlenmesi. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları. Kanunlarda etik dışı davranışlarla ilgili müeyyideler. İş Güvenliği Uzmanlığında yer alması gereken etik ilkeler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. -
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 5
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 1
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. -
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. 5
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. -
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. -
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. -
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster