ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yangın Patlama ve Acil Durumlar İSG246 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasını açıklar.
  2-Yangınları sınıflandırır.
  3-Yangın söndürme cihazları ve sistemlerini tanır ve kullanır.
  4-Yangın müdahale ve kurtarma ekibini kurar.
  5-Yapı ve binalarda yangın güvenliğini sağlar.
  6-Buhar kazanları, basınçlı gaz tüpleri ile basınçlı kaplar ve tesisatları tanımlar.
  7-Yangınla mücadelede acil durum planlarının hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış. Yangından korunma. Yanma koşulları, yangın üçgeni.
  2 Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri. Yangın risk değerlendirmesi. Yangın sırasında güvenlik.
  3 Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri. Yangın söndürme cihazları ve sistemleri.
  4 Yangın müdahale ve kurtarma ekibi. Yangın söndürmede kullanılan madde ve malzemeler.
  5 Su, karbondioksit, kuru kimyasal tozlar, yangın söndürme köpüğü.
  6 Yangın ve çevre ilişkisi. Yapı ve binalarda yangın güvenliği. Binaların yangın tehlikesi bakımından sınıflandırılması. Bina kaçış yollarında yangın güvenliği.
  7 Elektrik tesislerinde yangın güvenliği. Parlama ve patlama olayı. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin özellikleri.
  8 Ara Sınav
  9 Buhar kazanları. Basınçlı gaz tüpleri. Basınçlı kaplar ve tesisatlar.
  10 Parlayıcı ve patlayıcı gazlar. Gaz patlamaları. Sıvılaştırılmış gazlardaki tehlikeler. Gaz patlamalarına karşı alınacak tedbirler.
  11 Yangın güvenliği organizasyon ve koordinasyonu. Yangın güvenliği ekibi ve eğitimi. Yangınla mücadelede acil durum yönetiminde yükümlülükler.
  12 Yangında acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara aktarılması. İşyerlerinde acil durumlar. Acil durum müdahele ve tahliye yöntemleri.
  13 Tedbir ve tatbikatlar. Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi. Acil durum donanımı. Acil durum dokümantasyonu. Acil durumda işin durdurulması.
  14 Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi. Kriz ve afet yönetimi. Tehlike iletişimi.
  15 Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması. Örnek uygulamalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ruhan ALTUN ANAYURT
  Öğr. Gör. B.Seda KURŞUN AKTAR
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  16. Dizdar, E. N., Yangın ve Patlama, 2014, 150 sayfa.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Yanmanın temel kavramlarının öğrenilmesi. Yangın söndürme cihazları ve sistemlerinin tanıtılması. Yangın söndürmede kullanılan madde ve malzemelerin tanıtılması. Yapı ve binalarda yangın güvenliğinin sağlanmasında usul ve yöntemlerin öğrenilmesi. Yangınla mücadelede acil durumlarda müdahele ve tahliyenin sağlanabilmesi.
  Dersin İçeriği Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış. Yangından korunma. Yanma koşulları, yangın üçgeni. Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri. Yangın risk değerlendirmesi. Yangın sırasında güvenlik. Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri. Yangın söndürme cihazları ve sistemleri. Yangın müdahale ve kurtarma ekibi. Yangın söndürmede kullanılan madde ve malzemeler. Su, karbondioksit, kuru kimyasal tozlar, yangın söndürme köpüğü. Yangın ve çevre ilişkisi. Yapı ve binalarda yangın güvenliği. Binaların yangın tehlikesi bakımından sınıflandırılması. Bina kaçış yollarında yangın güvenliği. Elektrik tesislerinde yangın güvenliği. Parlama ve patlama olayı. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin özellikleri. Buhar kazanları. Basınçlı gaz tüpleri. Basınçlı kaplar ve tesisatlar. Parlayıcı ve patlayıcı gazlar. Gaz patlamaları. Sıvılaştırılmış gazlardaki tehlikeler. Gaz patlamalarına karşı alınacak tedbirler. Yangın güvenliği organizasyon ve koordinasyonu. Yangın güvenliği ekibi ve eğitimi. Yangınla mücadelede acil durum yönetiminde yükümlülükler. Yangında acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara aktarılması. İşyerlerinde acil durumlar. Acil durum müdahele ve tahliye yöntemleri. Tedbir ve tatbikatlar. Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi. Acil durum donanımı. Acil durum dokümantasyonu. Acil durumda işin durdurulması. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi. Kriz ve afet yönetimi. Tehlike iletişimi. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması. Örnek uygulamalar. İlgili mevzuat.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 5
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 4
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster