ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Hijyeni Laboratuvarı İSG248 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş hijyeni kavram ve terminolojisindeki terimleri tanımlar.
  2-Hijyen ile sanitasyon ilişkiyi açıklar.
  3-Akreditasyon, ölçüm ve test analizleri, kalite yönetimini kurgular.
  4-Referans maruziyet sürelerini açıklar.
  5-İSG Laboratuvarlarında ortam ölçüm cihazlarını, kullanımını, kalibrasyonlarını ve bakımları yapar.
  6-İş hijyeni laboratuvarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin analizlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş hijyeni kavramları. Genel terminoloji. İş hijyeni eğitimi.
  2 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar.
  3 Hijyen ile sanitasyon ilişkisi. İşyerinde temel hijyen kuralları.
  4 Akreditasyon, ölçüm ve test analizleri, kalite yönetimi. Laboratuvar yöneticisi, deney personeli.
  5 Yeterlilik belgesi. Referans maruziyet süreleri. Yerinde inceleme. Yeterlilik deneyleri ve uluslararası izlenebilirlik.
  6 İSG Laboratuvar yükümlülükleri. Laboratuvar cihazları.
  7 İSG Laboratuvarlarında ortam ölçüm cihazları. Cihazların kullanımı, kalibrasyonları ve bakımları. İlgili standartlar.
  8 Ara Sınav
  9 İSG Laboratuvar kalite yönetim sistemleri.
  10 Numune alma ve taşıma prensipleri. Numune kabul ve rapor hazırlama.
  11 İSG Laboratuvarlarının asgari özellikleri.
  12 Yedek ve yardımcı malzemeler, kullanılan parlayıcı, patlayıcı maddeler.
  13 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin analizleri.
  14 İSG Laboratuvarları arasında işbirliği. Personel sağlık ve güvenliği ve bildirim zorunluluğu.
  15 İSG Laboratuvarlarının belgelendirme esasları ve belgelendirme süreci. İSG Laboratuvarlarının denetimi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ
  Yrd. Doç. Dr. Ruhan ALTUN ANAYURT
  Öğr. Gör. B.Seda KURŞUN AKTAR
  Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İş hijyeni kavram ve terminilojisinin anlaşılması. Referans maruziyet sürelerinin öğrenilmesi. İSG Laboratuvarlarında ortam ölçüm cihazlarının kullanımının öğrenilmesi. Numune alma ve taşıma prensipleri anlaşılması. Numune kabul ve rapor hazırlama. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin analizlerinin yapılması.
  Dersin İçeriği İş hijyeni kavram ve terminilojisi. İş hijyeni eğitimi. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar. Hijyen ile sanitasyon ilişkisi. İşyerinde temel hijyen kuralları. Akreditasyon, ölçüm ve test analizleri, kalite yönetimi. Laboratuvar yöneticisi, deney personeli. Yeterlilik belgesi. Referans maruziyet süreleri. Yerinde inceleme. Yeterlilik deneyleri ve uluslararası izlenebilirlik. İSG Laboratuvar yükümlülükleri. Laboratuvar cihazları. İSG Laboratuvarlarında ortam ölçüm cihazları. Cihazların kullanımı, kalibrasyonları ve bakımları. İlgili standartlar. İSG Laboratuvar kalite yönetim sistemleri. Numune alma ve taşıma prensipleri. Numune kabul ve rapor hazırlama. İSG Laboratuvarlarının asgari özellikleri. Yedek ve yardımcı malzemeler, kullanılan parlayıcı, patlayıcı maddeler. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin analizleri. İSG Laboratuvarları arasında işbirliği. Personel sağlık ve güvenliği ve bildirim zorunluluğu. İSG Laboratuvarlarının belgelendirme esasları ve belgelendirme süreci. İSG Laboratuvarlarının denetimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 5
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster