ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Madencilikte İSG İSG250 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Madencilikte temel kavramlar ve terminolojiyi tanımlar.
  2-Yerüstü madenciliğinde İSG kuralları, organizasyonu açıklar.
  3-Madencilikte kullanılan mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatları yorumlar.
  4-Kuyuların kontrolleri, patlama, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havasının analizini yapar.
  5-Madencilikte arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarını yürütür.
  6-Yeraltı madenciliğinde havalandırma, grizu tehlikesi, kömür tozlarının analizini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Madencilikte temel kavramlar ve terminoloji.
  2 Yerüstü madenciliği. Yerüstü madenciliğinde işverenin yükümlülükleri ve karşılaşılabilecek riskler.
  3 Yerüstü madenciliğinde İSG kuralları, organizasyon ve gözetim. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar.
  4 Bakım ve onarım faaliyetleri. Kuyuların kontrolleri, patlama, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havası.
  5 Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler. Ulaşım yolları, nakliyat ve taşıma.
  6 Açık alanda çalışmalar. Arama, kurtarma ve tahliye.
  7 Dinlenme yerleri. Taşocak ve sondajcılıkta uygulanacak asgari İSG kuralları.
  8 Ara Sınav
  9 Yanıcı toz bulunan maden ocakları. Yangın, tutuşma ve kızışma tehlikeleri.
  10 Güvenlik tatbikatları. Yeraltı maden ocaklarında asgari İSG tedbirleri.
  11 Yeraltı maden ocaklarında kullanılan patlayıcı maddeler, tahkimat, işçilerin yer altına taşınması.
  12 Yeraltı maden ocaklarında havalandırma, grizu tehlikesi, kömür tozları ve toz patlamaları, yangın, elektrik tehlikesi.
  13 Delme, patlatma. Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları.
  14 Madencilikte kurtarma ve acil müdahale.
  15 Madencilikte İSG teşkilatlanması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  2-)10962 10962 10962

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Öğr. Gör. Seçil AYANOĞLU
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı Madencilikte temel kavramlar ve terminolojisinin öğrenilmesi. Yerüstü madenciliğinde İSG organizasyon ve gözetiminin yapılması.. Yangın, tutuşma ve kızışma tehlikelerini yorumlanması. Yeraltı maden ocaklarında asgari İSG tedbirlerininin anlaşılması. Yeraltı maden ocaklarında havalandırma, grizu tehlikesi, kömür tozları ve toz patlamaları, yangın, elektrik tehlikesi tehlikelerini analiz kabiliyetini edinme. Madencilikte acil müdahale ve kurtarma ve İSG teşkilatlanmasını yapabilme.
  Dersin İçeriği Madencilikte temel kavramlar ve terminoloji. Yerüstü madenciliği. Yerüstü madenciliğinde işverenin yükümlülükleri ve karşılaşılabilecek riskler. Yerüstü madenciliğinde İSG kuralları, organizasyon ve gözetim. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar. Bakım ve onarım faaliyetleri. Kuyuların kontrolleri, patlama, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havası. Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler. Ulaşım yolları, nakliyat ve taşıma. Açık alanda çalışmalar. Arama, kurtarma ve tahliye. Dinlenme yerleri. Taş ocak ve sondajcılıkta uygulanacak asgari İSG kuralları. Yanıcı toz bulunan maden ocakları. Yangın, tutuşma ve kızışma tehlikeleri. Güvenlik tatbikatları. Yeraltı maden ocaklarında asgari İSG tedbirleri. Yeraltı maden ocaklarında kullanılan patlayıcı maddeler, tahkimat, işçilerin yer altına taşınması, havalandırma, grizu tehlikesi, kömür tozları ve toz patlamaları, yangın, elektrik tehlikesi. Delme, patlatma. Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları. Madencilikte acil müdahale ve kurtarma ve İSG teşkilatlanması. İlgili mevzuat.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 3
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 4
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster