ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği-2 İSG132 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyo ekonomik gelişmeler bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını tanımlar.
  2-SGK gibi ulusal istatistik ve veri tabanları ile Türkiye`deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri gelişimini takip eder.
  3-Gelişmiş ülkeler ile Türkiye`deki İSG faaliyetlerini karşılaştırır.
  4-İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitimlerini bilir ve tanımlar.
  5-İşyeri Hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitimlerini bilir ve açıklar.
  6-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarını bilir ve gereğinde bu kurulu kurar.
  7-ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001 gibi İSG Yönetim Sistemlerini kurar.
  8-Çalışma ortamının İSG gözetimini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler204416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkisi. İstatistiklerle dünyadaki İş Sağlığı ve Güvenliğinin durumu.
  2 SGK verileri ile Türkiye`deki İş Sağlığı ve Güvenliği durumu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması.
  3 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri.
  4 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri.
  5 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personoli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri.
  6 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları.
  7 İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları. . İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları. İş Güvenliği Uzmanlığı belge sınıfları.
  8 Ara Sınav
  9 İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin eğitim ve sınavları. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli.
  10 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından alınması.
  11 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışması.
  12 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları. Kurulun oluşumu, üyeleri ve kurulacağı işyerleri. Kurulun faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlukları.
  13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001.
  14 Yönetim sisteminin sağlayacağı yararlar, politika belirleme ve planlama. Sürekli iyileştirme, İSG politikası, PUKO döngüsü. Kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler.
  15 Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı. Gözetim amaçlı ortam ölçümü. Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Döküman Ders kitaplarının elektronik ortamdaki dokümanları
  Dersin Amacı İSG`nin sosyo-ekonomik gelişmişliğinin kavranılması. Yurtiçi ve yurtdışı istatistiklerle İSG nin gelişiminin irdelenmesi. İSG hizmetlerinin öğrenilmesi. İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının bilinmesi. İSG tehlike sınıflarının kavranması. İSGB, OSGB ve TSM lerin çalışma usul ve esaslarının bilinmesi. İSG hizmetlerinin işyeri dışından alanması. İSG kurullarının oluşumu, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumluluklarının anlaşılması.
  Dersin İçeriği Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi. İstatistiklerle dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği durumu. SGK verileri ile Türkiye`deki iş sağlığı ve güvenliği durumu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları. İSGB, OSGB ve TSM` lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları. İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları. İş güvenliği uzmanlığı belge sınıfları. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin eğitim ve sınavları. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından alınması. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışması. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları. Kurulun oluşumu, üyeleri ve kurulacağı işyerleri. Kurulun faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlukları. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001. Yönetim sisteminin sağlayacağı yararlar, politika belirleme ve planlama. Sürekli iyileştirme, İSG politikası, PUKO döngüsü. Kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler. Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı. Gözetim amaçlı ortam ölçümü. Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler. Örnek uygulamalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 5
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 5
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 5
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 4
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 5
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 5
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster