ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İtfaiyeciliğin Temel Esasları II SSİ 108 BAHAR 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İtfaiyecilik mesleğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini tanımlar
  2-Ülkemizdeki itfaiye teşkilatlarının yapılanması ve çalışma esaslarını tanımlar
  3-Yanma ve yangın konularında bilgi ve tecrübeye sahip olur
  4-Havalandırma yöntemleri, zorla giriş yöntemlerini, portatif yangın söndürme cihazları ve itfaiye eğitim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10177
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yangına müdahalede havalandırmanın önemi
  2 Havalandırma ekipmanlarının çeşitleri ve kullanım esasları
  3 Havalandırma çeşitleri
  4 Yangına müdahalede zorla girişin önemi
  5 Zorla giriş ekipmanlarının çeşitleri ve kullanım esasları
  6 Zorla giriş yöntemleri
  7 Portatif yangın söndürme cihazlarının önemi
  8 Ara Sınav
  9 Portatif yangın söndürme cihazlarının önemi
  10 Portatif yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
  11 Portatif yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri
  12 İtfaiye teşkilatında eğitimin önemi
  13 İtfaiye teşkilatında eğitim konuları
  14 İtfaiye teşkilatında iç hizmet eğitiminin önemi
  15 Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlara yangın eğitimi verilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sedat Çat

  Ders Yardımcıları Öğrt. Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar T.C MEB, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele, Ankara, 2011
  Yardımcı Kitap S. Türker, Temel İtfaiyecilik ve Yangından Korunma I, Altın Koza, 2009 Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecinin El Kitabı, Polen, 2012
  Döküman Ders notları ve slaytlar.
  Dersin Amacı İtfaiyecilik mesleğinin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, itfaiye teşkilatının çalışma esasları, yanma ve yangın, havalandırma, zorla giriş yöntemleri ve portatif yangın söndürme cihazları, itfaiye eğitim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır
  Dersin İçeriği Yangına müdahalede havalandırmanın önemi, Havalandırma ekipmanlarının çeşitleri ve kullanım esasları, Havalandırma çeşitleri, Yangına müdahalede zorla girişin önemi, Zorla giriş ekipmanlarının çeşitleri ve kullanım esasları, Zorla giriş yöntemleri, Portatif yangın söndürme cihazlarının önemi, Portatif yangın söndürme cihazlarının çeşitleri, Portatif yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri, İtfaiye teşkilatında eğitimin önemi, İtfaiye teşkilatında eğitim konuları, İtfaiye teşkilatında iç hizmet eğitiminin önemi, Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlara yangın eğitimi verilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 1
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 3
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 5
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 2
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 4
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 4
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 5
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 3
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 4
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 2
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster