ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İtfaiye Mevzuatı ve Standartlar SSİ102 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1- İtfaiyecilikle ilgili kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Hakim olup, bu çerçevede çalışır
  2- Ürün Standartları hakkındaki bilgilerini kullanır
  3- Test Standartlarını ve Hizmet Standartlarını Uygular
  4- Mevzuat Uygun Şekilde Hareket eder, Planlarını mevzuata göre düzenler,
  5- Mevzuat ve Standartları gözeterek, İtfaiyecilerin ve Sivillerin Güvenliğini Sağlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012323
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Belediye itfaiye yönetmeliği
  2 İşletmelerin ruhsatlandırılması
  3 Taşınabilir yangın söndürme cihazı üretimi, dolumu, bakımı yapan işletmelerin ruhsatlandırılması
  4 EN 54 standardı
  5 Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik
  6 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışma tüzüğü
  7 Malzeme güvenlik bilgi formu, patlamadan korunma dökümanı
  8 Ara Sınav
  9 malzeme güvenlik bilgi formu, patlamadan korunma
  10 TS 13501-1 ve 2 standartları
  11 TS 12845 ve TS 12229 standartları
  12 TS 14520 standardı
  13 TS 862-EN-3-7 standardı
  14 Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ekleri
  15 Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğrt.Gör. Sedat ÇAT
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sedat Çat

  Ders Yardımcıları Öğrt.Gör. Mustafa DOĞAN
  Kaynaklar Belediye İtfaiyesi, Mustafa TAMER, MTSAV Yayınları, 2013
  Yardımcı Kitap Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Organizasyonu ve Mevzuat Bilgisi, Polen, 2012
  Döküman Ders notları ve slaytlar.
  Dersin Amacı Belediye itfaiye yönetmeliği, ruhsatlandırma ve itfaiyecilikle ilgili tüm standartların öğrencilere aktarılmasını amaçlar
  Dersin İçeriği Belediye itfaiye yönetmeliği, İşletmelerin ruhsatlandırılması, Taşınabilir yangın söndürme cihazı üretimi, dolumu, bakımı yapan işletmelerin ruhsatlandırılması, EN 54 standardı, Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik, Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışma tüzüğü, Malzeme güvenlik bilgi formu, patlamadan korunma dökümanı, TS 13501-1 ve 2 standartları, TS 12845 ve TS 12229 standartları, TS 14520 standardı, TS 862-EN-3-7 standardı, Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ekleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. -
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 3
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 5
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. -
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. -
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 3
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. -
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. -
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 3
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. -
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster