ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yangın Güvenlik Önlemleri I SSİ 203 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yapı, bina ve tesislerde yangın güvenlik önlemlerini alır
  2-Proje üzerinde yangın güvenlik önlemlerini alır
  3-Yerinde denetim yoluyla yangın güvenlik önlemlerini belirler
  4-Yangın güvenlik mevzuatı hükümlerinin uygulanmasını tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10177
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011313
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yangın güvenliği ve önemi
  2 Yangın güvenliği konusunda itfaiyeye düşen görevler
  3 Genel hükümler, binaların kullanımı ve tehlike sınıflandırılması
  4 Genel hükümler, binaların kullanımı ve tehlike sınıflandırılması
  5 Görevler, yetkiler, sorumluluklar ve yasaklar
  6 Binalara ilişkin genel yangın hükümleri
  7 Yangın kompartıman, duvar, döşeme, cepheler ve çatılar
  8 Ara Sınav
  9 Yangın kompartıman, duvar, döşeme, cepheler ve çatılar
  10 Kaçış yolları
  11 Kaçış merdivenleri
  12 Bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler
  13 Bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin düzenlemeler
  14 Bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin düzenlemeler
  15 Sığınaklar, otoparklar, çatılar ve asansörler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar

  Ders Yardımcıları Öğrt.Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar Resmi Gazete, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 2007
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar.
  Dersin Amacı İtfaiyecilik mesleğinde yangın güvenlik önlemlerin alınması ve mevzuatının uygulanmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yangın güvenliği ve önemi, Yangın güvenliği konusunda itfaiyeye düşen görevler, Genel hükümler, binaların kullanımı ve tehlike sınıflandırılması, Görevler, yetkiler, sorumluluklar ve yasaklar, Binalara ilişkin genel yangın hükümleri, Yangın kompartıman, duvar, döşeme, cepheler ve çatılar, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler, Bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin düzenlemeler, Sığınaklar, otoparklar, çatılar ve asansörler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 1
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 4
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 5
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 2
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 5
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 1
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 4
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 1
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. 3
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 1
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 2
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster