ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yangına Müdahale Esasları SSi 201 GÜZ 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İtfaiyenin yangınlara müdahale yöntemlerini tanımlar
  2-Yangına müdahale ekiplerinin kurulumu ve görevlerini yapar,
  3-Yangın mahallinde olay yeri yönetimini ve haberleşme sistemini etkili kullanır
  4-Yangın sonrası ekipmanı toplayabilme, bakımı, yangın nedeninin belirler, rapor tutar ve ilgili kişiye teslim eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011313
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İtfaiyede ihbar alma merkezinin çalışması ve işleyişi
  2 Ekiplerin kurulumu ve görevleri
  3 Yangına müdahale yöntemlerini belirleme
  4 İtfaiye araçlarının konuşlandırılması
  5 Olay yeri organizasyonu ve bilgi alma
  6 Olay yerinde haberleşme teknikleri ve telsiz kullanımı
  7 Olay yerinde haberleşme teknikleri ve telsiz kullanımı
  8 Ara Sınav
  9 Olay yerinde haberleşme teknikleri ve telsiz kullanımı
  10 Kapalı ve dumanlı ortamlarda kurtarma teknikleri
  11 Kapalı ve dumanlı ortamlarda kurtarma teknikleri
  12 Su temin kaynakları ve yöntemleri
  13 Yangın sonrası inceleme yapma
  14 İtfaiye istasyonuna geri dönüş ve değerlendirme yapılması
  15 Yangın sonrası rapor hazırlanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sedat Çat

  Ders Yardımcıları Öğrt. Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecinin El Kitabı, Polen, 2012
  Yardımcı Kitap MEB, Yangını önleme ve Yangınla Mücadele, Ankara,2011
  Döküman Ders notları ve slaytlar.
  Dersin Amacı İtfaiyeye olayın ihbar edilmesi, olay yerine intikal, olay yeri organizasyonu, müdahale yöntemleri, müdahale çalışmaları, olay yerinde ve itfaiye içerisindeki haberleşme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmaktır
  Dersin İçeriği İtfaiyede ihbar alma merkezinin çalışması ve işleyişi, Ekiplerin kurulumu ve görevleri, Yangına müdahale yöntemlerini belirleme, İtfaiye araçlarının konuşlandırılması, Olay yeri organizasyonu ve bilgi alma, Olay yerinde haberleşme teknikleri ve telsiz kullanımı, Kapalı ve dumanlı ortamlarda kurtarma teknikleri, Su temin kaynakları ve yöntemleri, Yangın sonrası inceleme yapma, İtfaiye istasyonuna geri dönüş ve değerlendirme yapılması, Yangın sonrası rapor hazırlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 4
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 3
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 5
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 2
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 5
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 1
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 5
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 1
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. 1
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 5
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 3
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster