ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Muhasebe TUR107 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebe ile ilgili temel bilgi sahibi olur.
  2-Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  3-Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları
  2 Muhasebe Standartları ve Tarafları
  3 Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler
  4 Temel Mali Tablolar
  5 Hesaplar ve Hesap Planı
  6 Muhasebe Süreci
  7 Aktif Hesaplar
  8 Ara Sınav
  9 Aktif Hesaplar
  10 Pasif Hesaplar
  11 Sonuç Hesapları
  12 Nazım Hesapları ve Mizan
  13 Dönem Sonu İşlemleri
  14 Muhasebe Uygulamaları
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Acar, D. ve Tetik, N. (2016). Genel Muhasebe, 14. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Akpınar, O. (2016). Genel Muhasebe Teori ve Uygulama, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Şengel, S. (2015). Genel Muhasebe, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yıldız, G. (2008). Genel Muhasebe 1, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yıldız, G. (2009). Genel Muhasebe 2 Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm işletmelerindeki muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgi, belge ve kayıtları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim ve uygulama yaptırma şeklinde işlenecek dersin içeriğinde Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları, Muhasebe Standartları ve Tarafları, Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler, Temel Mali Tablolar, Hesaplar ve Hesap Planı, Muhasebe Süreci ,Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Sonuç Hesapları, Nazım Hesapları ve Mizan ile Dönem Sonu İşlemleri konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster