ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hukuk Başlangıcı TUR109 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk ile ilgili temel bilgi ve kavramları kavrar.
  2-Hukuk kaynaklarını analiz eder.
  3-Kamu ve özel hukuk ayrımını kavrar.
  4-Hukuki uyuşmazlıklar da izlenecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Yargı organlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş
  2 Hukukun Amacı Tanımı ve Unsurları
  3 Yaptırım (Müeyyide)
  4 Hukukun Kaynakları
  5 Hukuk Kurallarının Uygulanması
  6 Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi
  7 Hukuk Bölümleri: Kamu Hukuku
  8 Ara Sınav
  9 Hukuk Bölümleri: Kamu Hukuku
  10 Hukuk Bölümleri: Özel Hukuk
  11 Hukuk Bölümleri: Özel Hukuk
  12 Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk Ayrımı
  13 Hukuki Uyuşmazlıklar ve Yargı Organları
  14 Hukuki Uyuşmazlıklar ve Yargı Organları
  15 Genel Değerlendirme Ve Kapanış
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Andaç, F. (2017). Hukukun Temel Kavramları, 6. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Ateşoğlu, N. (2015). Temel Hukuk, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Güriz, A. (2013). Hukuk Başlangıcı, 15. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
  Fendoğlu, H.T. (2017). Hukuka Giriş, 3. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınevi.
  Korkusuz, M.R. ve Korkusuz, M.H. (2016). Hukuk Başlangıcı, 3. Baskı. Ankara: Beta Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hukuk başlangıcı dersinde Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş, Hukukun Amacı Tanımı ve Unsurları, Yaptırım (Müeyyide), Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk Ayrımı ile Hukuki Uyuşmazlıklar ve Yargı Organları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster