ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ticari Matematik TUR111 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Matematiğin ticari hesaplarda uygulanmasını kavrar.
  2-Ticari işlemleri kavrar.
  3-Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler102510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yüzde Hesapları
  2 Kar Zarar Hesapları
  3 Maliyet Fiyatı Üzerinden Kar Hesabı
  4 Satış Fiyatı Üzerinden Kar Hesabı
  5 İşletmede Kara Geçiş Noktası
  6 Oranlı Bölme
  7 Karışım Bileşim ve Alaşım Hesapları
  8 Ara Sınav
  9 Basit Faiz
  10 Basit İskonto
  11 Bileşik Faiz
  12 Bileşik İskonto
  13 Plasman - Sabit Taksitli Plasman
  14 Plasman - Değişen Taksitli Plasman
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Senger, Ö. (2012) Ticari Matematik, 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap Aydın, N. ve Coşkun, M. (2016). Ticari Matematik, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Arslan, S. (2014). Ticari Matematik, 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Öztürk, E. (2009). Ticari Matematik Problemleri, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Unutulmaz, O. (2008). Uygulamalı Temel Matematik 1, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Unutulmaz, O. (2008). Uygulamalı Temel Matematik 2, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ticari matematik işlemlerini öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Yüzde Hesapları, Kar Zarar Hesapları, Maliyet Fiyatı Üzerinden Kar Hesabı, Satış Fiyatı Üzerinden Kar Hesabı ,İşletmede Kara Geçiş Noktası ,Oranlı Bölme, Karışım Bileşim ve Alaşım Hesapları, Basit Faiz, Basit İskonto, Bileşik Faiz, Bileşik İskonto, Plasman - Sabit Taksitli Plasman ile Plasman - Değişen Taksitli Plasman konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 4
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster