ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Otel İşletmelerinde Otomasyon Programları I TUR201 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Otel işletmelerinde kullanılan otomasyon programlarını kavrar.
  2-Otel işletmelerinde kullanılan otomasyon programlarından en az bir tanesini kullanır.
  3-Otel departmanları arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4-Otomasyon programı rapor dökümlerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler104520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Otel Otomasyon Programları Tanıtımı
  2 Opera Otel Yönetimi Sistemi
  3 Rezervasyon (Profiller, Yeni Rezervasyon, Rezervasyon Güncelleştirme, Bekleme Listesi)
  4 Rezervasyon (Grup İşlemleri, Oda Planı, Kat Planı, Takvim-Aktivite)
  5 Resepsiyon (Gelişler, Otelde Kalanlar, Oda Hazırlığı Bekleyen Rezervasyonlar, Oda Tahsisi)
  6 Kasa İşlemleri (Fatura İşlemleri)
  7 Kasa İşlemleri (Hızlı Posting, Kasiyer Fonksiyonları, Kasiyer Vardiya Fonksiyonları, Konaklamayan Misafir)
  8 Ara Sınav
  9 Odalar Yönetimi (Kat Hizmetleri)
  10 Odalar Yönetimi (Kullanım / Hizmet Dışı)
  11 Diğer İşlemler (Raporlar)
  12 Diğer İşlemler (Hızlı Tuş Görüntüleme, Kullanıcı İşlem Bilgisi, Kayıt Kartı)
  13 Gün Sonu
  14 Alıştırmalar
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Kement, Ü. (2016). AmonRA Otel Otomasyon Sistemleri Otello Hospitality Suite, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Sökmen, A. (2014). Konaklama İşletmeleri için Micros - Fidelio Opera Ön Büro Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Pajo, A. (2013). Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Otel Otomasyon Programları, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Gökdeniz, A. & Dinç, Y. (2016). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Operasyonları ve Yönetimi Örnek Ön Büro Modelleri, 9. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Kınay, H. (2017). Otel Otomasyonları, Fidelio Suit 8, 3. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
  Zengin, B. (Edit.). (2010). Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri, 3. Baskı, Ankara: Değişim Yayınları.
  Dersin Amacı Öğrencilerin konaklama işletmeleri otomasyon programları hakkında yeterli donanıma sahip olmalarının sağlanması ve öğrencilerin konaklama işletmelerinde güncel olarak kullanılan otomasyon programlarını aktif olarak kullanma becerilerini kazanmalarıdır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Otel Otomasyon Programları Tanıtımı, Opera Otel Yönetimi Sistemi, Rezervasyon (Profiller, Yeni Rezervasyon, Rezervasyon Güncelleştirme, Bekleme Listesi), Rezervasyon (Grup İşlemleri, Oda Planı, Kat Planı, Takvim-Aktivite), Resepsiyon (Gelişler, Otelde Kalanlar, Oda Hazırlığı Bekleyen Rezervasyonlar, Oda Tahsisi), Kasa İşlemleri (Fatura İşlemleri), Kasa İşlemleri (Hızlı Posting, Kasiyer Fonksiyonları, Kasiyer Vardiya Fonksiyonları, Konaklamayan Misafir), Odalar Yönetimi (Kat Hizmetleri), Odalar Yönetimi (Kullanım / Hizmet Dışı), Diğer İşlemler (Raporlar), Diğer İşlemler (Hızlı Tuş Görüntüleme, Kullanıcı İşlem Bilgisi, Kayıt Kartı) ve Gün Sonu konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 3
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 3
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 3
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster