ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yiyecek İçecek Servis Teknikleri TUR204 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yiyecek ve içecek bölümü organizasyon yapısını kavrar.
  2-Servis bölümünde kullanılan malzemeleri tanır ve bakımlarını yapar.
  3-Servis türlerini kavrar
  4-Yiyecek ve içecek servis tekniklerini kavrar.
  5-Yiyecek ve içecek servis tekniklerini uygular.
  6-Servis öncesi ön hazırlığını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler203515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje021020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   153
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,1 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yiyecek ve İçecek Bölümü Organizasyon Yapısı
  2 Servis Departmanı Çalışanları
  3 Servis Departmanı Özellikleri
  4 Servis Departmanında Kullanılan Malzemeler ve Bakımları
  5 Servise Hazırlık/Ön Hazırlık
  6 Servis Türleri
  7 İçecek Bilgisi ve Servisleri
  8 Ara Sınav
  9 Servis Uygulamaları (Servis Açma)
  10 Servis Uygulamaları (Misafiri Karşılama)
  11 Servis Uygulamaları (Sipariş Alma)
  12 Servis Uygulamaları (Rutin Servis)
  13 Servis Uygulamaları (Banket Servisi)
  14 Servis Uygulamaları (Oda Servisi)
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları.
  Kaynaklar Yılmaz, Y. (2014). Konaklama ve Ağırlama İşletmelerinde Servis Tekniği ve Yönetimi, 9. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Sökmen, A. (2011). Yiyecek ve İçecek Servisi, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Sökmen, A. (2014). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, 7. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Sarıışık, M. (Edit.). (2012). Yiyecek İçecek Hizmetleri, 2. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Yiyecek ve içecek servisinde kullanılan araç ve gereçleri tanıyarak bunların bakımını öğrenmek. Yiyecek ve içecek servisi ile ilgili servis aşamalarını öğrenerek aktif bir şekilde uygulamalarını yapabilmek.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Yiyecek ve İçecek Bölümü Organizasyon Yapısı, Servis Departmanı, Servis Departmanında Kullanılan Malzemeler ve Bakımları, Servise Hazırlık/Ön Hazırlık, Servis Türleri, İçecek Bilgisi ve Servisleri ve Servis Uygulamaları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 3
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 4
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 4
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster