ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Bilgisayar Kullanımı TUR110 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayarlarla ilgili temel kavram ve terimleri açıklar
  2-İnternetle ilgili temel kavramlar ve terimleri açıklar
  3-Güncel bilgisayar işletim sistemlerini aktif olarak kullanır
  4-Microsoft office uygulamalarını günlük yaşamında sorunsuzca kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   143
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,77 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Tanım ve Kavramlar
  2 Bilgisayarın Ana Birimleri
  3 Donanım
  4 İşletim Sistemleri
  5 İnternet
  6 Microsoft Office Uygulamaları:Word
  7 Microsoft Office Uygulamaları:Word
  8 Ara Sınav
  9 Microsoft Office Uygulamaları:Excel
  10 Microsoft Office Uygulamaları:Excel
  11 Microsoft Office Uygulamaları:Powerpoint
  12 Microsoft Office Uygulamaları:Powerpoint
  13 Microsoft Office Uygulamaları:Access
  14 Microsoft Office Uygulamaları:Access
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Ön koşul dersi bulunmamaktadır
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  2-)Araştırma Görevlisi Sinem Kunt

  3-)Öğretim Görevlisi Fatih Memiş

  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Arslantunalı, M., Arslantunalı, M., Karakoyun, D., Demirkol, Z. ve Harman, G. (2016). Microsoft Office, 1. Baskı. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
  Sinanoğlu, T.C. ve Öztürk, Z.A. (2012). Bilgisayar Öğreniyorum 2012, 1. Baskı, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
  Dinçel, T. (2008). Bilgisayar Öğreniyorum 2010, 1. Baskı. İstanbul: Kodlab Yayınları.
  Yardımcı Kitap Çölkesen, R. (2016). Bilgisayar Mühendisliğine Giriş, 5. Baskı. İstanbul: Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.
  Sugözü, İ.H., Esmeray, F., Donuk, K., Kaplan, M., Demir, R. ve Demir, S. (2012). Temel Bilgi Teknolojileri, 1. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin günlük yaşamlarında sorunsuzca kullanabilecekleri düzeyde bilgisayar işletim sistemleri, microsoft office uygulamaları ve internet bilgisini öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Genel Tanım ve Kavramlar, Bilgisayarın Ana Birimleri, Donanım, İşletim Sistemleri, Internet ve Microsoft Office Uygulamaları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 2
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster