ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turist Rehberliği I REH101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turist rehberliği mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
  2-Turist rehberinin turistlerle ve hizmet sağlayıcılarıyla ilişkilerini ortaya koyar.
  3-Turist rehberinin sahip olması gereken özellikleri açıklar.
  4-Turist rehberliği meslek kuruluşlarını açıklar.
  5-Turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turist rehberliğine giriş
  2 Turist rehberliğinin tarihçesi
  3 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği
  4 Türkiye`de ve dünyada profesyonel turist rehberliği eğitimi
  5 Türkiye`de ve dünyada rehberlerin mesleki örgütlenmeleri
  6 Rehber kimdir? Rehber kim değildir?
  7 Rehber hakları, rehber yükümlülükleri
  8 Ara Sınav
  9 Rehberin taşıması gereken özellikler
  10 İyi bir rehber nasıl olmalıdır?
  11 Turist rehberliği mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri
  12 Rehberin iş ahlakı, etik ilkeler, meslek kuralları
  13 Rehberlik meslek kuruluşları
  14 Rehberin seyahat acentası, konaklama ve alışveriş işletmeleri ile ilişkileri
  15 Grup çeşitleri ve grup özellikleri. Tur nedir? Tur çeşitleri ve özellikleri
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Güzel, F.Z., Altıntaş, V. ve Şahin, İ. (2017). Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Akoğlan Kozak, M. (2017). Rekreasyonel Liderlik Ve Turist Rehberliği Kavram ve Kurumlar Üzerinden Bir Analiz, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm rehberlerinin görev ve sorumlulukları kavrayarak rehberlik görevi ile ilgili gerekleri etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turist Rehberliğinin Gelişimi, Rehberlerin Nitelikleri, Turizm Rehberliği Eğitimi, Turizm Rehberliği Uygulama Gezisi, Rehberlikte Sertifikasyon, Rehberlikte Uzmanlaşma, Turist Rehberliği Mesleki Örgütlenme, Tur ve Grup Çeşitleri, Turist Rehberliğinde Etik, Rehberlikte Kişisel Gelişim ve Paydaş İlişkileri, Kültürlerarası İletişimde Turist Rehberlerinin Rolü, Tanıtım ve İmaj Oluşturma Faaliyetlerinde Turist Rehberleri, Turist Rehberliğinde Yeni Teknolojilerin Kullanımı konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 2
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. 5
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 5
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 3
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 5
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster