ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turist Rehberliği II REH102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turist çeşitleri ve davranış biçimlerini açıklar.
  2-Milliyetlerine göre turistlerin davranış biçimlerini sınıflandırır.
  3-Bir turun gerçekleşmesinde görev alan elemanların görev ve sorumluluklarını açıklar.
  4-Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde kullanır
  5-Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular.
  6-Beden dili konusunda edindiği birikimi iş ortamında uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turist çeşitleri ve davranış biçimleri, milliyetlerine göre davranış biçimleri
  2 Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar
  3 Turun gerçekleşmesinde profesyonel turist rehberinin işlevi
  4 Profesyonel turist rehberlerinin yerine getirmesi gereken işlevler
  5 Bir rehberin ilgi alanına giren disiplinler
  6 Verdikleri hizmetin kapsadığı alana göre rehberler,
  7 Rehber çeşitleri
  8 Ara Sınav
  9 Turist rehberliğinde Uzmanlaşma, Uzmanlaşma eğitim programları,
  10 Rehberlik mesleğinin özellikleri
  11 Rehberlerin turizm sektöründe çalışma koşulları
  12 Turların gerçekleşmesi, yönetimi ve tamamlanması
  13 Beden dili ve turist rehberliğinde kullanımı
  14 Turist Rehberliği ve Liderlik
  15 Türkiye`de en yaygın olarak uygulanan turlara örnekler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Arş. Gör. Remziye Ekici
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Sinem Kunt

  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Akoğlan Kozak, M. (2017). Rekreasyonel Liderlik Ve Turist Rehberliği Kavram ve Kurumlar Üzerinden Bir Analiz, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Turizm rehberlerinin görev ve sorumlulukları kavrayarak uluslararası mesleki etik ilkeler ışığında rehberlik görevi ile ilgili gerekleri etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Turist çeşitleri ve davranış biçimleri, milliyetlerine göre davranış biçimleri, Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar, Turun gerçekleşmesinde profesyonel turist rehberinin işlevi, Profesyonel turist rehberlerinin yerine getirmesi gereken işlevler, Bir rehberin ilgi alanına giren disiplinler, Verdikleri hizmetin kapsadığı alana göre rehberler, Rehber çeşitleri, Turist rehberliğinde Uzmanlaşma, Uzmanlaşma eğitim programları, Rehberlik mesleğinin özellikleri, Rehberlerin turizm sektöründe çalışma koşulları, Turların gerçekleşmesi, yönetimi ve tamamlanması, Beden dili ve turist rehberliğinde kullanım, Turist rehberliği ve liderlik, Türkiye?de en yaygın olarak uygulanan turlara örnekler konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster