ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turist Rehberliği II REH102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turist çeşitleri ve davranış biçimlerini açıklar.
  2-Milliyetlerine göre turistlerin davranış biçimlerini sınıflandırır.
  3-Bir turun gerçekleşmesinde görev alan elemanların görev ve sorumluluklarını açıklar.
  4-Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde kullanır
  5-Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular.
  6-Beden dili konusunda edindiği birikimi iş ortamında uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turist çeşitleri ve davranış biçimleri, milliyetlerine göre davranış biçimleri
  2 Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar
  3 Turun gerçekleşmesinde profesyonel turist rehberinin işlevi
  4 Profesyonel turist rehberlerinin yerine getirmesi gereken işlevler
  5 Bir rehberin ilgi alanına giren disiplinler
  6 Verdikleri hizmetin kapsadığı alana göre rehberler,
  7 Rehber çeşitleri
  8 Ara Sınav
  9 Turist rehberliğinde Uzmanlaşma, Uzmanlaşma eğitim programları,
  10 Rehberlik mesleğinin özellikleri
  11 Rehberlerin turizm sektöründe çalışma koşulları
  12 Turların gerçekleşmesi, yönetimi ve tamamlanması
  13 Beden dili ve turist rehberliğinde kullanımı
  14 Turist Rehberliği ve Liderlik
  15 Türkiye`de en yaygın olarak uygulanan turlara örnekler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Arş. Gör. Remziye Ekici
  Dersi Verenler

  1-)10506 10506 10506

  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Akoğlan Kozak, M. (2017). Rekreasyonel Liderlik Ve Turist Rehberliği Kavram ve Kurumlar Üzerinden Bir Analiz, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm rehberlerinin görev ve sorumlulukları kavrayarak uluslararası mesleki etik ilkeler ışığında rehberlik görevi ile ilgili gerekleri etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Turist çeşitleri ve davranış biçimleri, milliyetlerine göre davranış biçimleri, Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar, Turun gerçekleşmesinde profesyonel turist rehberinin işlevi, Profesyonel turist rehberlerinin yerine getirmesi gereken işlevler, Bir rehberin ilgi alanına giren disiplinler, Verdikleri hizmetin kapsadığı alana göre rehberler, Rehber çeşitleri, Turist rehberliğinde Uzmanlaşma, Uzmanlaşma eğitim programları, Rehberlik mesleğinin özellikleri, Rehberlerin turizm sektöründe çalışma koşulları, Turların gerçekleşmesi, yönetimi ve tamamlanması, Beden dili ve turist rehberliğinde kullanım, Turist rehberliği ve liderlik, Türkiye?de en yaygın olarak uygulanan turlara örnekler konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 3
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 4
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 4
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 2
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. 2
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 5
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 3
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 5
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster