ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Coğrafyası I REH103 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm coğrafyası ve bu konu ile ilgili kavramsal çerçeveyi tanımlar ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesinde strateji ve planlamanın önemini açıklar.
  2-Coğrafyanın turizme etkilerini açıklar.
  3-Turizmin coğrafya üzerindeki etkisini değerlendirir.
  4-Doğal coğrafi kaynaklar, kültürel kaynaklar ve turizm türlerini değerlendirir.
  5-Türkiye`nin doğal çevre özellikleri ile turizmi ilişkilendirir.
  6-Türkiye`de turistik bölgelerin coğrafi dağılışını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve rekreasyon coğrafyası
  2 Turizmde talep ve güdüler
  3 Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları)
  4 Turizmde tarihi kaynaklar
  5 Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi
  6 Turizmde arz: Konaklama, Tatil mekânları: Kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı
  7 Turizmde Doğal kaynak Çeşitliliği
  8 Ara Sınav
  9 Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  10 Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  11 Kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  12 Turizmin etkilerinin farklılaşma nedenleri, turizmin etkileri
  13 Kitlesel turizm, Kitlesel turizme alternatifler
  14 Turizmde planlama ve Turizmin gelişmesi
  15 Genel değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gönül Göker

  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Doğanay H., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya. Doğaner S., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul. Özgüç N., (2015). Turizm Coğrafyası, Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Toskay, T., (1983). Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları. Boniface, B.G., Cooper, C., (1994). The Geography of Travel and Tourism (second edition), Butterworth, Heinemann. Burton, R., (1995). Travel Geography, Longman. Shaw, G., Williams, A.M.,(2002). Critical Issues in Tourism, A Geographical Perspective, London.
  Döküman -
  Dersin Amacı Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin turizm ile ilişkisinin kavranması ve özellikle tanıtım gönüllüleri olacak turizm öğrencilerimize bu değerlerin sevdirilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve rekreasyon coğrafyası, Turizmde talep ve güdüler, Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları), Turizmde tarihi kaynaklar, Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi, Turizmde arz: Konaklama, Tatil mekânları: Kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı, Turizmde Doğal kaynak Çeşitliliği, Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Turizmin etkilerinin farklılaşma nedenleri, turizmin etkileri, Kitlesel turizm, kitlesel turizme alternatifler, Turizmde planlama ve Turizmin gelişmesi konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 5
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster