ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Coğrafyası II REH104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya turizminde Türkiye`nin yerini açıklar.
  2-Turistik mekan kavramının önemini açıklar.
  3-Bölgeler arasındaki farklılıkları karşılaştırır.
  4-Türkiye`nin coğrafi bölgelerinin tarihi ve turistik zenginliğine örnekler verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`nin Dünya Turizmindeki Yeri
  2 Turistik Mahal Kavramı ve Önemi
  3 Marmara Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  4 Marmara Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  5 Ege Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  6 Ege Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  7 Akdeniz Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  8 Ara Sınav
  9 Akdeniz Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  10 Karadeniz Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  11 İç Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  12 İç Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  13 Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  14 Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Turistik Arzı
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Aktaş, G. (2007). Türkiye Turizm Coğrafyası, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Şenol, F. (2016). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Dünya Kültürel Mirası, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. Gürdal, M. (2014). Türkiye Turizm Coğrafyası (Profesyonel Turist Rehberi ve Gezi Kılavuzu, 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Doğanay, H. ve Zaman, S. (2013). Türkiye Turizm Coğrafyası, 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Güngördü, E. (2007). Türkiye`nin Turizm Coğrafyası, 1. Baskı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında Türkiye`nin doğal, tarihi, kültürel zenginlikliklerinin öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin bu değerlerin turizmin sürdürebilirliği açısından önemini kavramaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, öğrenciler yüz yüze eğitim olarak ele alınacak; Türkiye`nin Dünya Turizminde Yer Alan Turist Mahal Kavramı ve Marmara Bölgesi Turizmin Önemi İlde Yer Alan, Turistlerin Ege Bölgesi Bölgelerinde Turizm Takibinde Yerleşim Bölgeleri İlleri İlçesinde Turizm, Karadeniz Turizmi Yerleşim Yerleri İç Anadolu Bölgesi Bölgeleri Kent Bölgeleri Yerleşim Alanı İl Özel İdareleri Turizmi, Güneydoğu Bölgesi`nde İllerin Turistik Yerleşimleri, Doğu Anadolu Bölgesi`nde İllerin Turistik Yerleşimleri İşlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 2
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 4
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster