ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinler Tarihi I REH401 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dinleri sınıflandırır, dini ögeleri açıklar.
  2-Geleneksel Dinleri detaylı olarak açıklar.
  3-Günümüzde dinsel coğrafya ile yaşayan dinleri karşılaştırır ve yorumlar.
  4-Yahudilikle ilgili temel terimleri, Yahudiliğin inanç temellerini açıklar.
  5-Hristiyanlıkla ilgili temel terimleri, Hristiyanlığın inanç temellerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi
  2 Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri
  3 Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler
  4 Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları)
  5 Yahudilik: Yahudilikle ilgili temel terimler
  6 Yahudiliğin tarihsel gelişimi
  7 Yahudiliğin temel özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Günümüzde Yahudilik ve mezhepler
  10 Yahudilikte inanç temelleri
  11 Yahudilikte ibadet
  12 Hristiyanlık: Hristiyanlıkla ilgili temel terimler
  13 Hristiyanlığın tarihsel gelişimi
  14 Hristiyanlığın temel özellikleri ve günümüzde Hristiyanlık
  15 Hristiyanlıkta inanç temelleri ve ibadet
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Gönül Göker
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Schimmel, A. (2008). Dinler Tarihi, Kırkambar Kitaplığı, İstanbul. Gündüz, Ş. (2005). Anadolu`da Paganizm/Antik Dünyada Harran ve Urfa, Ankara Okulu Yayınları, Ankara. Elliade, M. (2003). Dinler Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul. Elliade, M. (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt I-II-III, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Aydın, F. (2004). Yahudilik, İnsan Yayınları, İstanbul. Kaçar, T.(-). Dinler Tarihi Ders Notları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Geleneksel toplumların ve günümüz toplumlarının dinleri hakkında genel bilgiye sahip olmak
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde şu konular işlenecektir: Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları) Yahudilik: Yahudilikle ilgili temel terimler Yahudiliğin tarihsel gelişimi Yahudiliğin temel özellikleri Günümüzde Yahudilik ve mezhepler Yahudilikte inanç temelleri Yahudilikte ibadet Hristiyanlık: Hristiyanlıkla ilgili temel terimler Hristiyanlığın tarihsel gelişimi Hristiyanlığın temel özellikleri ve günümüzde Hristiyanlık Hristiyanlıkta inanç temelleri ve ibadet
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster