ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizmde İş Ahlakı REH411 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş ahlakı ve ilişkili kavramları tanımlar.
  2-Etik kuramlar ve yaklaşımları açıklar.
  3-Etiksel örgüt kültürünün nasıl oluşturulduğunu açıklar.
  4-Turizm sektöründe etik davranış yönetiminin nasıl olduğunu açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Ahlakı ve İlişkili Kavramların Tanımlanması
  2 İşletmecilikte Sosyal Sorumluluk
  3 Etik Kuramlar ve Yaklaşımlar
  4 Etik Kuramlar ve Yaklaşımlar
  5 İşletmecilik ve Yönetimde Etiksel Konular
  6 Etiksel Karar Vermede Normatif ve Psikolojik Yaklaşımlar
  7 Etiksel Karar Verme Süreci
  8 Ara Sınav
  9 Geleneksel Etik Kuramlarının Modern İşletmecilik Kararlarına Uygulanması
  10 Yöneticilerin Etiksel İkilemleri
  11 Etiksel Davranış Yönetimi
  12 Örgütsel Bir Kültür Olarak Etik
  13 Etiksel Örgüt Kültürü Yaratılması
  14 Ağırlama Endüstrisinde Etiksel Davranış Yönetimi
  15 Turizm Yönetimi Etiğinde Seçilmiş Konular ve Örnek Olaylar
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar lhan, İ. (2000). Turizmde İş Ahlakı, Ders Notları, Nevşehir Turizm Fakültesi, Nevşehir. Linda K. Trevino ve Katherine A. Nelson. (1995). Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do It Right, New York: John Wiley & Sons, Inc.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Ahlaki değerlerin örgüt kültürü ve imajındaki önemi, istenilen ahlaki davranışların ve değerlerin geliştirilmesi programlarının nasıl uygulanabileceği, ahlaki davranışların nasıl denetlenebileceği ve ahlaki değerlerin ihlalinde izlenebilecek yolların neler olabileceğinin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde şu konular işlenecektir: İş Ahlakı ve İlişkili Kavramların Tanımlanması İşletmecilikte Sosyal Sorumluluk Etik Kuramlar ve Yaklaşımlar Etik Kuramlar ve Yaklaşımlar İşletmecilik ve Yönetimde Etiksel Konular Etiksel Karar Vermede Normatif ve Psikolojik Yaklaşımlar Etiksel Karar Verme Süreci Geleneksel Etik Kuramlarının Modern İşletmecilik Kararlarına Uygulanması Yöneticilerin Etiksel İkilemleri Etiksel Davranış Yönetimi Örgütsel Bir Kültür Olarak Etik Etiksel Örgüt Kültürü Yaratılması Ağırlama Endüstrisinde Etiksel Davranış Yönetimi Turizm Yönetimi Etiğinde Seçilmiş Konular ve Örnek Olaylar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 3
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 5
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 5
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster