ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinler Tarihi II REH402 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dinin kaynakları ile ilgili teorileri listeler.
  2-Çeşitli dinlerin coğrafyasını gösterir.
  3-Günümüz önemli dinlerinin adlarını söyler.
  4-Musevilik dinin önemli peygamberlerini ve mucizelerini listeler.
  5-Anadolu`da Musevi dini ile ilgili kutsal yerleri sıralar ve söyler.
  6-Şanlıurfada bulunan peygamber makamlarını ve yerlerini haritada gösterir.
  7-Hristiyanlık ile Musevilik dini arasındaki anlayış farklarını tartışır
  8-İslam dininin diğer dinlerden farklılıklarını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje10166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   135
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İlkel dinler, Dinka, Maori, Ga, Ainu
  2 Çin dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Buddizm
  3 Hint dinleri, Hinduizm, Buddizm, Caynizm, Parsilik, Sih
  4 Batınilik, Brahmanizm, Dineveriyye, Karmatilik, Kerramiler
  5 Maniheizm, Mecusilik, Nasturilik, Milkailik
  6 Tek Tanrılı Dinlere Geçiş
  7 Musevilik İnancının Temelleri
  8 Ara Sınav
  9 Hristiyanlık İncil ve İçeriği, Hz. Meryem ve Hayatı
  10 İncil yazarları ve 12 Havariler, Hz İsa ve Hayatı
  11 St. Paul ve Hayatı, Anadolu`nun 7 Kilisesi, Ayasofya ve Önemli Anadolu Kiliseleri
  12 İslam İnancının Temelleri, Hz. Muhammedin Hayatı
  13 Anadolu`da İslamiyetle ilişkili önemli merkezler, İstanbul, Konya, Şanlıurfa
  14 İslamiyet ve mezhepler, Şiilik, Alevilik, Bektaşilik
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Gönül Göker
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Schimmel, A. (2008). Dinler Tarihi, Kırkambar Kitaplığı, İstanbul. Gündüz, Ş. (2005). Anadolu`da Paganizm/Antik Dünyada Harran ve Urfa, Ankara Okulu Yayınları, Ankara. Elliade, M. (2003). Dinler Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul. Elliade, M. (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt I-II-III, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Küçük, A. ve Tümer, G. (2010). Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara. Aydın, M. (2010). Anahatlarıyla Dinler Tarihi, Ensar Yayınları, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin dinlerin tarihsel gelişimi, temel inanç esasları ve ahlak ilkeleri hakkında bilgilendirmek; bu sayede dinler arasında doğru ve sağlıklı karşılaştırmalar yapma yeteneği kazandırmak; Anadolu`daki inanç turizmi açısından önemli dini merkezleri tanımasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde şu konular işlenecektir: İlkel dinler, Dinka, Maori, Ga, Ainu, Çin dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Buddizm, Hint dinleri, Hinduizm, Buddizm, Caynizm, Parsilik, Sih, Batınilik, Brahmanizm, Dineveriyye, Karmatilik, Kerramiler, Maniheizm, Mecusilik, Nasturilik, Milkailik, Tek Tanrılı Dinler, Musevilik İnancının Temelleri, Hristiyanlık İncil ve İçeriği, Hz. Meryem ve Hayatı, İncil yazarları ve 12 Havariler, Hz İsa ve Hayatı, St. Paul ve Hayatı, Anadolu`nun 7 Kilisesi, Ayasofya ve Önemli Anadolu Kiliseleri, İslam İnancının Temelleri, Hz. Muhammedin Hayatı, Anadolu`da İslamiyetle ilişkili önemli merkezler, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, İslamiyet ve mezhepler, Şiilik, Alevilik, Bektaşilik konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 4
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster