ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Tarihi I REH301 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları analiz eder.
  2- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
  3-Toplumsal ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
  4- Toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun davranışları sergiler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türk Tarihinin Başlangıcı ve Türkistan`ın Coğrafyası
  2 Büyük Hun İmparatorluğu
  3 I.-II. Göktürk Devletleri
  4 Uygur, Kırgız ve Türgişler.
  5 Diğer Türk Kavimleri.
  6 Doğu Avrupa Türk Kavimleri
  7 Avrupa Hun Devleti
  8 Ara Sınav
  9 Eski Türklerde Sosyal teşkilat ve Hukuki Yapı
  10 Eski Türklerde Kültürel ve Ekonomik Yapı
  11 İlk Tük- İslam Devletleri
  12 Büyük Selçuklu Devleti
  13 İlk Türk- İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
  14 İlk Türk-İslam Devletlerinde İdari ve Askeri Yapı
  15 İlk Türk İslam Devletlerinde Kültürel Eserlerin Değerlendirilmesi
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Ögel, B. (2017). Türk Devlet Anlayışı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Kafesoğlu, İ. (2004), Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları.
  Yardımcı Kitap Koca, S. (2003). Türk Kültürünün Temelleri, Ankara: Odes Kütür Yayınları Koca, S. (2011). Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk milli kültür temellerinin oluşumuna katkıda bulunan Türk devletlerinin tarihi, kültürel ve sosyal alandaki değerlerini öğrencilere öğretmek ve bunları Turist Rehberliği için kullanabilme becerisini onlara kazandırabilmek
  Dersin İçeriği Türk Tarihinin Başlangıcı ve Türkistan?ın Coğrafyası. Büyük Hun İmparatorluğu. I-II Göktürk Devletleri. Uygur, Kırgız ve Türgişler. Diğer Türk Kavimleri. Doğu Avrupa Türk Kavimleri. Avrupa Hun Devleti Eski Türklerde Sosyal teşkilat ve Hukuki Yapı. Eski Türklerde Kültürel ve Ekonomik Yapı. İlk Tük- İslam Devletleri. Büyük Selçuklu Devleti. İlk Türk- İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet. İlk Türk-İslam Devletlerinde İdari ve Askeri Yapı İlk Türk İslam Devletlerinde Kültürel Eserlerin Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster